Redo för röstning i Schweiz och Lichtenstein

”Jag skulle vilja påstå att det är relativt välförsett vad gäller öppettider och att vi har ett bra servicefönster”, kommenterar Sveriges ambassadör i Schweiz Carl Magnus Nesser förtidsröstningen till Europaparlamentet. Och han ger beröm till Svenskar i Världen för arbetet med att informera om EU-valet.

Den svenska ambassaden i Bern håller som bäst på att återställa lokalerna efter att ha genomfört ett lyckat Eurovision-event som fick bra genomslag i media och uppskattades av besökarna, när vi fick en intervju med ambassadör Carl Magnus Nesser.

På rullande sten växer ingen mossa, som det gamla uttrycket säger. Sveriges ambassad i Schweiz, närmare bestämt i Bern, hamnar på tredje plats i Europa sett till hur många pass de årligen hanterar. Ökar man konkurrensen till alla svenska passmyndigheter utomlands kniper de en fjärdeplats. Den svenska populationen växer och det bor uppskattningsvis minst 16 000 svenskar i landet, men förmodligen närmare 20 000.

Ansvarig för den svenska utlandsmyndigheten med honorärkonsulat är ambassadör Carl Magnus Nesser. Han är ny på sin post i Bern sen 2023, men erfaren diplomat med posteringar i Irak och Israel i bagaget. Nesser har även bland annat tjänstgjort vid FN-representationen i New York, OSSE-delegationen i Wien och varit rättschef och chef för ministerkansliet i UD. På posteringar utomlands har Carl Magnus Nesser själv utlandsröstat ett antal gånger och han har därutöver ansvarat för flera valförfaranden när han tjänstgjorde som ambassadör i Tel Aviv.

Nu står EU-valet i Schweiz på tur.

– Vi började förberedelserna i november i fjol, berättar Carl Magnus Nesser och inleder intervjun med beröm till Svenskar i Världens satsning på att informera utlandssvenskarna om EU-valet.

Välförsett med öppettider

Förberedelserna inför valet följer samma mönster oavsett ambassad och val. Man väljer vallokaler, beställer valmaterial baserat på hur många som förtidsröstade förra gången och tar viss höjd för att något fler kan komma och rösta.

– Vi har även satt datum och öppettider och utsett valförrättare. Just nu försöker vi komma ut med information till alla svenskar i Schweiz och Lichtenstein om hur de kan rösta i EU-valet.

Hur går resonemanget när ni ska välja datum?

– Vi har hanterat massor av val och har en ganska god uppfattning om vad folk behöver. Kan man av olika skäl inte ta sig till ambassaden eller något av konsulaten för förtidsröstning finns alltid möjligheten att brevrösta. De som ingår i röstlängden får material skickat till sig. På så vis är man inte utelämnad till våra öppettider. Brevrösterna får tidigast skickas den 25 april, och måste vara framme i tid för att kunna räknas i valet.

Vi har en kombination av olika dagar, olika öppettider och även öppet söndagen den 2 juni här i Bern för den som vill förtidsrösta in i det sista.

Utlandssvenskar bosatta i Schweiz och Lichtenstein kan förtidsrösta på ambassaden i Bern eller på något av honorärkonsulaten i Zürich, Geneve, Lugano eller Vaduz i Liechtenstein.

– Vi har en kombination av olika dagar, olika öppettider och även öppet söndagen den 2 juni här i Bern för den som vill förtidsrösta in i det sista. Jag skulle vilja påstå att det är relativt välförsett vad gäller öppettider och att vi har ett bra servicefönster. Vi vill ju inte hamna i ett läge där vi skickar in våra förtidsröster för sent så att de riskerar att inte komma fram i tid, säger Carl Magnus Nesser och berättar att förtidsrösterna skickas med bud till Sverige.

Inget får gå fel när det kommer till förtidsröstningen. Därför gäller det att all personal är väl insatt i rutinerna och att ansvaret inte ligger på en enda person, eftersom det skulle kunna bli sårbart.

– Det är viktigt att det finns en bredd i ansvarstagandet, så att inget fallerar på grund av sjukdom eller andra mänskliga faktorer.

I EU-valet 2019 förtidsröstade sammantaget 470 svenskar i Schweiz men ingen i Lichtenstein. Jämfört med riksdagsvalen 2022 röstade 1 197 personer. Därutöver tillkommer brevrösterna i båda fallen.

Schweiz är varken med i EU eller i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ESS, trots att landet ligger inbäddat bland EU-länder. I vilken omfattning märks EU-valet här?

– För Schweiz del så är EU-relationen komplicerad. Det politiska etablissemanget ville gå med i EU, men fick inte stödet som behövdes. Schweizarna röstade även nej till att vara med i EES. Nu väntar en stor bilateral omförhandling. Det gör att det borde finnas en extra stor anledning att ha ett EU-fokus, men vi får se.

Pedagogisk uppgift att nå ut

Det låga svenska valdeltagandet i EU, strax över 55 procent, har gissningsvis flera orsaker, detta trots att EU:s regelverk i stor omfattning påverkar nationella lagar.

– Jag gissar att gemene man inte vet så mycket om EU-parlamentets roll och de beslut som fattas där. En av anledningarna, som jag ser det, är att EU-parlamentet har svårt att få genomslag i media. Europeiska rådet däremot där de nationella ledarna sitter är mer välkänt och likaså hör man om ministermötena i Bryssel. Ju längre bort från Europa du bor, desto svårare borde det rimligtvis vara att följa vad som händer och förstå hur det påverkar dig som utlandssvensk, så det finns en pedagogisk uppgift för kandidaterna och partierna att nå ut.

Alla som vill rösta ska kunna göra det.

Valmyndigheten har inte som uppgift att få fler personer att rösta eftersom det skulle kunna gynna partier vars sympatisörer brukar välja att avstå från att rösta. Har utlandsmyndigheterna några motsvarande restriktioner?

– Vår uppgift är att skapa en struktur som är regelkonform för utlandsröstningen genom att erbjuda förtidsröstning och stötta med material till brevröstningen, utifrån de tidsramar som gäller för EU-valet. Alla som vill rösta ska kunna göra det.

Han fortsätter:

– Vi satsar mycket på att nå ut med information. Vi vill att folk ska förstå att det här är på gång och hur man gör för att använda sig av sin demokratiska rättighet.

Mer information

Öppettider och adresser till vallokalerna i Schweiz och Lichtenstein, hittar du här.

Var och när kan du rösta i landet där du bor? Sök på Sweden Abroad.

Du som är intresserad av vad partierna har för åsikter i frågor som berör utlandssvenskarnas liv och vardag kan se Svenskar i Världens intervjuer med riksdagspartiernas toppkandidater och se vad partierna har svarat. Du hittar all information här.