Estland

Estland

Ombud i Estland

Anders Hedman

Anders Hedman

Reval/Tallinn
Boende i Reval/Tallinn sedan 1999, med två barn och fru Anu som är läkare och jobbar på centralsjukhuset i Tallinn. Tidigare VD för läkemedels- och kosmetikföretaget Sirowa, och ordförande i Svenska Handelskammaren samt SOV (Svenska Odlingens vänner), liksom medlem i Tallinns Internationella Rotary klubb. Numera egenföretagare med egen konsultverksamhet.

Intresserad av att vara ombud?

Är du intresserad av att vara ombud i Estland?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se

Användare i Estland

Du måste logga in eller registrera dig för att kunna se vilka användare som bor i Estland.

Reseinformation från Sweden Abroad

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Estland är gott. Resenärer bör dock se upp för ficktjuvar särskilt i områden som frekventeras av turister. Att röra sig utomhus i berusat tillstånd ökar särskilt i Tallinn risken för att utsättas för brott. Det rekommenderas även att man använder taxibilar som hör till etablerade bolag.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

UD uppmanar svenska resenärer i Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

UD: Terrorism och turism
Estniska säkerhetspolisen om läget i landet

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Naturförhållandena i Estland avviker just inte från de nordiska.

Det finns fästingar i hela landet. På grund av detta bör man använda kläder med långa ärmar och ben när man rör sig i naturen.

Väderinformation:
Vädertjänsten

In- och utresebestämmelser

Vid resa inom Schengenområdet måste du kunna styrka ditt medborgarskap. Ta därför med pass eller nationellt ID-kort (obs! körkort och annan legitimation gäller inte för detta).

En del flygbolag kräver också att få se pass/nationellt ID-kort vid incheckningen.

Estlands ambassad i Sverige

Hälso- och sjukvård

I Sverige bosatta personer får vid plötsliga sjukdomsfall samma sjukvårdsservice inom Estlands allmänna hälsovårdssystem som Estlands befolkning. Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet. 

Det finns många fall av HIV i Estland, och det är därför klokt att undvika tillfälligt och oskyddat sexuellt umgänge.

1177:s reseråd för Estland

OBS! Fr o m den 3 april 2013 är Estland officiellt rabiesfritt.
Jordbruksverkets lista över rabiesfria länder

Lokala lagar och sedvänjor

Estniska institutets publikation 12 frågor om Estland ger en översikt över landets historia och sedvänjor i en lättillgänglig form.
12 frågor om Estland

Estniska institutets webbencyklopedi om Estland (på engelska)
Estonica

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar och i lokaltrafiken. Väsk- och fickstölder förekommer. Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Bilar har stulits framför allt på parkeringarna vid köpcentra som frekventeras av turister, men även på gator och övriga obevakade parkeringsplatser. En låsbar rattstång försvårar bilstölder. Särskilt nödvändig är den om bilen inte är utrustad med stöldskyddssystem. Värdeföremål, pass, registerutdrag eller kreditkort bör inte lämnas i bilen.

Polisen i Estland

Trafiksäkerhet

I städerna bör såväl fotgängare som bilister se upp för bilar som kör fort eller mot rött ljus. På landsvägarna bör man inte köra i kapp med andra bilister. Vägnätet är bra och täckande, men vägarna är ofta i sämre skick än vägarna i Sverige. Särskilt i tjällossningstider är vägarna gropiga.

Estniska myndigheter kräver att registreringsbevis i original uppvisas vid poliskontroll. Bevis i original behövs för alla typer av registrerade fordon, t ex släp och motorcyklar.

OBS! Enligt trafiklagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 är alla fotgängare, även i tätorter, vid dålig sikt eller mörker skyldiga att bära reflexbricka eller annan ljuskälla.

Estniska polisens trafikinformation:
Vad göra vid trafikolycka
Hastighetskameror

Tips om bilresor i Estland:
Motormännen

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Övriga upplysningar

I Tallinn får man oftast service på engelska. Även ryska talas allmänt. På övriga platser i Estland, särskilt i söder och på öarna, talas ofta enbart estniska, även om personal inom rese- och restaurangbranschen som regel talar engelska.

Möjligheterna att betala med kort och att ta ut pengar i automater är bra. Ta med extra kontanter om du vill handla på marknader och på landsbygden. 

Läs mer om sevärdheter och/eller boka en guide i Estland:
Visit Estonia
Tallinn Tourism
Guide i Tallinn

I sista hand är det alltid resenären själv som ansvarar för sin egen säkerhet. I nödfall är det de lokala myndigheterna som i första hand ansvarar för att hjälpa den nödställda, och endast i exceptionella fall bistår Sveriges ambassad i Tallinn i enlighet med lagen om konsulära tjänster.

Lokala nyhetskällor på engelska:
Tidningen Postimees
Estonian Public Broadcasting
Baltic Business News
The Baltic Guide (turism och nöjen)

Källa: Reseinformation Estland