Svenskar i Världen är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Vi synliggör era utmaningar och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare och myndigheter.

Utöver påverkansarbetet hjälper vi existerande och blivande utlandssvenskar med information och stöd som underlättar utflytt, utlandsvistelse och hemflytt. Det gör vi i samarbete med olika partners och myndigheter, och tack vare stödet från alla medlemmar.

Som medlem får du:

Tillgång till våra representanter som kan hjälpa dig på plats.
Rabatterad experthjälp inom områden som berör många utlandssvenskar, exempelvis skattefrågor och översättning.
Information om vad som händer i Sverige som rör dig som utlandssvensk genom vårt nyhetsbrev, sociala medier och webbplats
Rabatt på våra aktiviteter
Rabatt på våra publikationer
Rösträtt vid årsmötet
Möjlighet att nominera till Årets svensk i världen.

Årsavgifter
Medlem, inklusive familj: 500 kr
Ungdom, upp till 30 år: kostnadsfritt (registrering krävs)
Anställd hos huvudpartner: kostnadsfritt (registrering krävs)
Anställd/medlem hos guld- eller silverpartner: 400 kr


Du betalar alltid hela kalenderårets avgift när du blir medlem, oavsett när på året du blir medlem. Blir du medlem efter den 1 november, gäller din årsavgift till utgången av nästkommande år.När du blivit medlem får du tillgång till ”Min Sida”, här kan du ändra dina adressuppgifter och betala medlemskapet med VISA eller MasterCard. Det finns även möjlighet att betala mot faktura (som kommer via e-post) eller via vårt Bankgiro 732-0542.

För att räknas som medlem behöver du vara registrerad hos oss även om ditt medlemskap är kostnadsfritt.