Bli medlem

Svenskar i Världen är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Vi synliggör era utmaningar och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare och myndigheter.

Utöver påverkansarbetet hjälper vi existerande och blivande utlandssvenskar med information och stöd som underlättar utflytt, utlandsvistelse och hemflytt. Det gör vi i samarbete med olika partners och myndigheter.

Registrera dig här för att bli medlem

Integritet och personuppgifter

Som medlem bidrar du till att vi kan:

 • arbeta med påverkansarbete i frågor som berör utlandssvenskar
 • besvara remisser som ligger i utlandssvenskarnas intressen
 • informera om utvecklingen i Sverige som berör utlandssvenskar
 • sprida nyheter om utlandssvenskarnas situation och behov

Som medlem får du:

  • Tillgång till våra ombud som kan hjälpa dig på plats.
  • Rabatterad experthjälp inom områden som berör många utlandssvenskar, exempelvis skattefrågor och översättning.
  • Information om vad som händer i Sverige som rör dig som utlandssvensk genom vårt nyhetsbrev, sociala medier och webbplats.
  • Rabatt på våra aktiviteter och publikationer, rösträtt vid årsmötet och möjlighet att nominera till Årets svensk i världen.

När du blivit medlem får du tillgång till ”Min Sida”, där du kan ändra dina adressuppgifter och betala medlemskapet med VISA eller MasterCard.
Det finns även möjlighet att betala mot faktura (som kommer via e-post) eller via vårt Bankgiro 732-0542.

Årsavgifter 2019

Medlem, inklusive familj: 500 kr
Ungdom, upp till 30 år: kostnadsfritt (registrering krävs)
Anställd hos huvudpartner: kostnadsfritt (registrering krävs)
Medlem hos guld-, silver- eller bronspartner: 400 kr

Du betalar alltid hela kalenderårets avgift när du blir medlem, oavsett när på året du blir medlem. Blir du medlem efter den 1 november, gäller din årsavgift till utgången av nästkommande år.

För att räknas som medlem behöver du vara registrerad hos oss även om ditt medlemskap är kostnadsfritt.