Anders Hedman

Anders Hedman

Reval/Tallinn
SVIVs-regionrepresentant, Estland. Boende i Reval/Tallinn sedan 1999. Tidigare VD för läkemedels- och kosmetikföretaget Sirowa, och ordförande i Svenska Handelskammaren samt SOV (Svenska Odlingens vänner), liksom medlem i Tallinns Internationella Rotary klubb. Numera egenföretagare med egen konsultverksamhet.

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Representant för Estland