Svensk förening

Det finns över 400 föreningar i Sverige som arbetar med globala frågor. En del är inriktade på ett särskilt land eller en region, medan andra organisationer fokuserar på en särskild fråga som exempelvis rättvis handel eller mänskliga rättigheter. Myndigheten Sida hänvisar till ett urval av länkar till organisationer som engagerar sig i frågor i olika länder.

Sida tipsar om organisationer och program med svensk anknytning som erbjuder volontär- och praktikplatser runtom i världen. Du måste själv bedöma deras upplägg och ta reda på vad du eventuellt själv behöver betala för. Sida har inget ansvar för, in flytande över eller fördjupad kunskap om dessa aktörers volontär- och praktikprogram.

För kvinnor finns organisationen SWEA på många håll runt om i hela världen, där man kan engagera sig lokalt tillsammans med likasinnade svenskor och svensktalande kvinnor som bor utom-ands. De ordnar aktiviteter och träffar. SWEA står för Swedish Women Educational Association.

Svenska kyrkan har församlingar i drygt 40 städer runt om i världen. De behöver också volontär hjälp.

Svenskar i Världen är partners med flera olika organisationer som du kan engagera sig i. På den här sidan kan du se vilka föreningar, klubbar och handelskamrar som är med hos oss; www.sviv.se/natverk/partners/silverpartners/.

Utöver dessa nämnda svenska organisationer vill vi tipsa om att det finns en hel del grupper på Facebook som anordnar aktiviteter och där man kan lära känna andra svenskar i landet. Grupperna heter oftast något i stil med ”Svenskar i ….”, till exempel ”Svenskar i Frankrike” eller ”Svenskar i Bryssel”.

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt