Silverpartners

Vi samarbetar med dessa företag, klubbar, föreningar, handelskammare och förbund som ger stöd till vår verksamhet.

Företag
Anställda hos dessa företag betalar 500 kr i årsavgift till Svenskar i Världen. 

BBi Communications
Grant Thornton
MultiMind Bemanning


Förbund
Medlemmar hos någon av dessa förbund betalar 400 kr i årsavgift till Svenskar i Världen. 

Civilekonomerna
Jusek
Naturvetarna
Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT)
Sveriges Universitetslärare och Forskare (SULF)
Sveriges Ingenjörer


Föreningar och klubbar
Medlemmar hos någon av dessa föreningar och klubbar betalar 400 kr i årsavgift till Svenskar i Världen. 

Internationella Klubben i Stockholm
Mas Amigos
Skandinaver på Phuket
Svea Britt
Svenska föreningen på Cypern
Svenskklubben Malta
Svenska skolan i Barcelona
Svenska skolan i Palma de Mallorca
Svenska skolföreningen i Orange County
Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF)
Swedish Business Association of Singapore
Svenska Rivieraklubben
Svenska Klubben i Belgien


Handelskammare
Anställda i handelskammarens medlemsföretag betalar 400 kr i årsavgift till Svenskar i Världen. 

Svenska handelskammaren i Australien
Svenska handelskammaren i Hongkong
Svenska handelskammaren i Paris
Svenska handelskammaren i Storbritannien
Svenska handelskammaren i Japan
Svenska handelskammaren i USA, Fort Lauderdale
Svenska handelskammaren i USA, New York
Svenska handelskammaren i Schweiz
Svenska handelskammaren i Taipei
Svenska handelskammaren i Indien

Organisationens valda representant ska vara anmäld till Svenskar i Världen och har rätt till förmånliga rabatter och rösträtt vid årsmötet.