David Westsson

David Westsson

Haag
Från Norrbotten. Flyttade till Nederländerna 2010. Mångintresserad och har nyligen satt upp ett svenskt passivhus i Haag-området. Har tidigare bott i Tyskland, Spanien, Frankrike, Kanada och Japan. Jobbar på Europeiska patentverket. Medlem i Svenska Klubben och SGN.

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Representant för Nederländerna