Sydsudan

Sydsudan

Sydsudan, formellt Republiken Sydsudan, är en stat i Östafrika. Sydsudan gränsar i norr till Sudan, i söder till Uganda, Kenya och Demokratiska republiken Kongo, i öster till Etiopien och i väster till Centralafrikanska republiken. Nationen bildades 2011 genom utbrytning från Sudan.

Här på landssidan finns nyheter och tips på relevanta länkar.

Anmäl din utlandsvistelse
Glöm inte att skriva upp dig på ambassadens svensklista om du befinner dig utomlands! Vid en konsulär krissituation i landet du befinner dig i kan UD/ambassaden använda dessa uppgifter för att snabbt kunna komma i kontakt med dig. Skriv upp dig på svensklistan här.

Representant i Sydsudan

Intresserad av att vara representant?

Är du intresserad av att vara representant i Sydsudan?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se