Integritet och personuppgifter

Svenskar i Världen behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med vår Integritetspolicy. Vi använder dessa personuppgifter för att kunna behandla ditt medlemskap, för att fakturera dig, för att kunna kontakta dig, för att kunna prisdifferentiera utifrån ålder samt för att få en överblick av vilka våra medlemmar är för att kunna målgruppsanpassa information.

Det är endast Svenskar i Världen och de företag som de har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med som har tillgång till personuppgifterna. Detta gäller så länge du är medlem i Svenskar i Världen.

Du kan närsomhelst begära att gå ur föreningen genom att höra av dig till Svenskar i Världens kansli på sviv@sviv.se.

Du har också rätt till rättelse av dina personuppgifter och till att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Observera att du måste vara minst 13 år gammal för att vara medlem i Svenskar i Världen.