Aktuella resolutioner inför Utlandssvenskarnas parlament

Effektivisera passhanteringen, ta tillbaka rätten till garantipension, möjliggör förnyelse av körkort och återinför personnummer i stället för samordningsnummer till svenska barn födda utomlands. De utmaningar och hinder som utlandssvenskar ställs inför är många och i direkt behov av relevanta lösningar. Här har vi samlat de sakfrågor, dess problembeskrivningar och lösningsförslag, som kommer behandlas i samband med Utlandssvenskarnas parlament i juni.

Resolutionerna ligger till grund för vår dialog med beslutsfattare och syftar till att undanröja så många hinder som möjligt för alla svenskar som bor utomlands eller flyttar hem.

På Utlandssvenskarnas parlament den 20 juni kommer resolutionerna lyftas och diskuteras i våra olika arbetsgrupper, där utlandssvenskar såväl som experter inom berörda områden kommer finnas representerade och bidra med nya infallsvinklar och perspektiv. De lösningsförslag som presenteras kommer även framföras till de politiker som under dagen finns närvarande. Efter Utlandssvenskarnas parlament kan vissa resolutioner komma att eventuellt revideras och uppdateras, innan de till slut skickas iväg till samtliga riksdagspartier och berörda myndigheter, utskott och departement.

Här nedan följer de resolutioner som kommer behandlas den 20 juni:

Medborgarrätt

Borttagen rätt till garantipension för pensionärer bosatta utomlands
E-röstning från utlandet och särskild valkrets för utlandssvenskar
Förnyelse av svenskt körkort för utlandssvenskar
Gallring ur Statens personadressregister (SPAR)
Uppehållstillstånd för medföljande
Utöka antalet utlandsmyndigheter och deras befogenheter samt förenkling av passhanteringen
Vilande SGI vid utflytt

Utbildning

Svenskundervisning utomlands för utlandssvenska barn och ungdomar
Öka antalet svenska studenter utomlands

Medborgarskap

Resebegränsningar pga. dubbelt medborgarskap
Behålla sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder
Personnummer i stället för samordningsnummer till svenska medborgare födda utomlands

Skatter

Sänkning av SINK

Försäkring och sjukvård

Förbättrad information inom vården och lägre vårdavgifter
Sjukvårdsförsäkringar för utlandssvenskar i Thailand

Foto: Pexels