SVIV-representanten Anette Rydén berättar

Bakgrundsfakta:
Namn: Anette Rydén
Bor: Aten, Grekland
Född: 1961
År utomlands: 1987-89 i Bonn, 1994-1996 i Aten, 1999- tills vidare i Aten.
Hemstad i Sverige: Göteborg

Anette började sin tid utomlands i Bonn, som på 80-talet var dåvarande huvudstad i Tyskland. Där arbetade hon för Sveriges Tekniska Attachéer, på ambassaden. Hon kom sen att flytta med sin man till Aten som blev erbjuden en tjänst vid företagets kontor i Aten. Familjen har bott i Aten i omgångar, men är nu kvar där sedan 1999.

Efter att ha bott utanför Sveriges gränser en tid kommer man att förändras och man påverkas av den nya miljö man lever i. Anette ser att hon har större förståelse för andra kulturer nu, framförallt genom barnens internationella skola där man kommer i kontakt med många olika kulturer. Hon menar att hon också har blivit mer öppen för kontakt och umgänge med andra människor.

– Hemma vet man att man alltid har sin släkt och gamla vänner som alltid finns där. Det finns då litet behov och även tid av att öppna upp för att knyta nya bekantskaper.

Att leva och bo i ett annat land kan ha både sina för- och nackdelar. Klimatet är den största fördelen med Grekland, tycker Anette, men att vara långt från släkt och vänner är nackdelen. Hon menar också att det är frustrerande när man måste tampas med den grekiska byråkratin.

Möjligheten att uppleva en annan kultur och att ha ett umgänge som ofta är mycket bredare än det man har hemma, både vad gäller ålder och bakgrund, ser Anette som stora fördelar med att bo utomlands.

– En nackdel för mig har varit svårigheten att arbeta med det jag är utbildad till, lyfter Anette fram. Det är inte alltid lätt för medföljande att arbeta vid en utlandspostering. Under min tid i Grekland startade jag därför ett konsultbolag inom miljö- och energiområdet tillsammans med en svensk-grekisk vän. Tyvärr gjorde vi detta precis då krisen slog till och det fanns då varken intresse eller pengar för denna typ av projekt. Vi fortsätter dock en del med att marknadsföra svensk teknik inom dessa områden vid möten med olika företag och organisationer.

– Jag engagerar mig också en hel del i svenskrelaterade projekt, berättar Anette, när vi undrar vad hon sysselsätter sig med som medföljande. Bland annat vikarierar hon på den engelska skolan ibland och hon är även värdinna för Ariane Wahlgrens hus i Aten.

– Stipendiater från Författarförbundet och Journalistförbundet får möjlighet att tillbringa två veckor i huset och jag organiserar driften och allt annat därtill.

Som ombud för Svenskar i Världen engagerar sig Anette på olika sätt. Hon är bland annat ordförande för SWEA Aten och kommer inom kort att ta rollen som regionordförande för en av SWEA:s regioner. Med det ansvaret kommer hon då även att ingå i SWEA Internationals styrelse. Förutom engagemanget i SWEA, håller hon kontakt med Svensk-Grekiska Handelskammaren och deltar i svenska kyrkans olika evenemang, och håller även kontakt med Svenska Institutet i Aten.

– När svenska ambassaden arrangerar öppna konferenser och seminarier brukar jag alltid delta, säger Anette.

Anette inser att hon måste följa med i det som händer i sociala medier och läser aktivt inlägg i relevanta Facebook-grupper, som i hennes fall är ”Svenskar i Aten” och ”Fast boende svenskar i Grekland”. Detta är ett tips hon ger till alla som vill hänga med i vad som händer i sitt eget land, med svensk anknytning.

Skola och arbetsmöjligheter är viktiga frågeställningar för svenskar som är bosatta i Grekland. Många familjer med en grekisk och en svensk förälder undersöker möjligheten att återvända till Sverige i och med den ekonomiska situation som landet befinner sig i. För äldre personer som är gifta med greker och som redan gått i pension eller snart går i pension är å andra sidan pensionsfrågan viktig. Som ombud får Anette en del frågor, såsom t ex om hur man ansöker om svensk pension. En annan frågeställning som ofta kommer upp är huruvida grekiska barn har tillgång/behörighet till svenska universitet.

– Av egen erfarenhet är det inte helt rätt att få fram information om hur den utländska gymnasieutbildningen värderas, berättar Anette. När våra barn skulle söka till svenskt universitet satt jag åtskilliga timmar i telefon med Sverige för att få information om hur deras engelska gymnasieutbildning skulle värderas vid ansökan till universitetet. För tonårsföräldrar är detta många gånger ett orosmoment.

– Svenskar i Världen fyller en mycket viktig funktion, vill Anette pålysa. I dagens samhälle är det enkelt att flytta utomlands och givetvis är det extra lätt att flytta till ett annat EU land, men vad man många gånger inte tänker på är att lagar, rättigheter och skyldigheter faktiskt varierar i olika länder och även inom EU. Vad skall man tänka på vad gäller, testamente, skilsmässor, barnens möjlighet till skolgång, passfrågor, pension, är sådana frågor som Svenskar i Världen kan hjälpa till med. En organisation som Svenskar i Världen fyller därför en mycket viktig roll, dels som lobbyist i Sverige och som en röst för utlandssvenskarna. Vi har även en viktig uppgift att informera utlandssvenskarna om vad som gäller vid utlandsflytt, poängterar Anette.