Pensionspyramid

PensionChecklista för dig som funderar på att pensionera dig utomlands:

 1. Varför, var och när vill jag flytta?
 2. Vill jag flytta för gott eller avser jag att flytta, och i så fall när?
 3. Vad har jag för anknytningar till Sverige (bostad, fastighet, familj, anställning, bolag, uppdrag, socialt) och behöver något av dessa avslutas och i så fall, hur löser jag detta på bästa sätt?
 4. Vill jag fortsätta vistas i Sverige och i vilken omfattning?
 5. Vilka regler gäller dit jag flyttar?
 6. Vad kommer jag ha för inkomster och hur kommer dessa att beskattas?
 7. Vilken rätt till vård och sociala förmåner kommer dessa att beskattas?
 8. Hur ska mina tillgångar förvaltas?
 9. Vilka åtgärder behövs vidtas i Sverige innan utflytt?
 10. Vilka åtgärder behövs vidtas i mitt nya land innan jag flyttar och efter att jag flyttar?
 11. Vilka skyldigheter har jag i Sverige efter flytten?
 12. Vilka skyldigheter uppstår i mitt nya land?


Ops! Jag behöver visst logga in för att se innehållet på den här sidan. 

För att kunna logga in behöver man vara medlem i Svenskar i Världen. 

Tillbaka till innehållsförteckningen om utflytt