Begravningsavgift

I dagsläget är det inte möjligt att betala begravningsavgift om man inte är folkbokförd i Sverige. Detta är problematiskt eftersom många utlandssvenskar känner en stark anknytning till Sverige och vill begravas här, kanske i en familjegrav. Att begravas i Sverige utan att ha betalat begravningsavgift blir kostsamt och dessutom måste den församling man vill bli begravd hos godkänna detta.

I resolutionen som antogs vid Utlandssvenskarnas Parlament 2015 står det att utlandsboende svenskar som inte betalar begravningsavgift via inkomstskatten vill kunna betala begravningsavgift till Svenska Kyrkan och/eller sin hemkommun.

Resolutionsmottagare var Skatteverket, Finansdepartementet, Kammarkollegiet och SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet).

Följande svar har vi fått in från resolutionsmottagarna:

Här hittar du en lista över allt på vår webbplats som har med begravning att göra; Samlad info om begravning.