Språk

Att lära sig det lokala språket i landet är ett jätte bra sätt att komma in i det nya samhället. Med kunskap om landets språk är det lättare att komma i kontakt med lokalbefolkningen och den nya kulturen. Det är också en fördel om man har med myndigheter och andra samhälleliga instanser att göra om man kan det lokala språket.

Finns det möjlighet att börja lära sig det nya landets språk redan innan flytten går av stapeln är det bra. I många länder kan arbetsspråket vara engelska men det är ändå av stor vikt, inte minst för det egna välbefinnandet, att kunna göra sig förstådd i sina kvarter och ute i det sociala livet. Att känna sig integrerad med den nya befolkningen betyder också mycket för trivsel och självförtroende. Det är ofta i de små pratstunderna med lokalbefolkningen du lär dig hur saker och ting fungerar i var- dagslivet. Fundera på vad du behöver och testa vilken nivå du vill ha som första mål.

En intensivkurs kan vara bra att starta med. Det gäller att ha tålamod och inte ge upp för snabbt. Inlärningen fastnar i etapper och det får ta sin tid. Dessutom är vi olika i hur lätt eller svårt vi tycker att det är med språk. En gyllene regel är förstås att prata och återigen prata. Språk är en färskvara och behöver underhållas.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt