Kulturell träning

Var medveten om skillnader i olika kulturer och hur det kommer att påverka din vardag. Att lära sig det nya landets språk underlättar och gör integreringen smidigare. Det är bra om språkundervisningen också inkluderar landets seder och bruk. Visa respekt för den nya kulturen, det skapar goda relationer, men var också stolt över och berätta gärna om vår svenska kultur. Att kunna förstå olika affärskulturer och uppträdande kan göra betydande skillnader i förhandlingar och möten, oavsett om du jobbar eller inte. Vi uppfattar ofta omvärlden utifrån våra egna kulturella erfarenheter. Anpassningen kan ta sin tid men det underlättar att förbereda sig, läsa om den nya kulturen och hämta information om platsen du bor på.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt