Vem är den typiska medföljaren?

Vanliga egenskaper för den typiska medföljaren, enligt statistiken som visas i de besvarade frågorna i vår enkät, är en gift kvinna i 40-50 årsåldern, högutbildad, med antingen kandidat- eller magisterexamen. Oftast är de yrkesverksamma, an- tingen i Sverige eller i utlandet. Men det finns också ett stort antal medföljare som refererar till sig själva som ”hemmafruar” eller ”hemmavarande”. Den typiska medföljaren har bott utomlands förut, ofta som medföljare (det vill säga att man har flyttat mellan era länder då partnern har åtagit sig utlandstjänster flertalet gånger) eller att man tidigare på egen hand har bott utomlands på grund av till exempel studier eller arbete. Statistiken visar att benägenheten att flytta utomlands ökar ju er gånger man tidigare har flyttat.

Följaktligen är medföljare vanligt- vis inte hindrade från att följa med sina partner utomlands. Dock är medföljarens arbete och sysselsättning en viktig faktor som man gärna tar med i beräkningarna vid varje flytt. Därför markerar de flesta att det hade underlättat om en sysselsättning i det nya bosättningslandet kunde säkerställas, alternativt att man får fortsätta med sitt nuvarande jobb efter flytten.

Den typiska medföljaren förväntar sig att få ta del av en ny och spännande kultur och att skaffa sig nya erfarenheter. Man är även starkt intresserad av att få uppleva en varierande miljö och få livsstilsombyte. Denne är också en person som ser värdet i självutveckling och införskaffandet av nya internationella erfarenheter. Det är dessa som mest tenderar att bli medföljare, eftersom de ser flytten som ett äventyr.

Saknaden av familj och vänner i Sverige är vanligtvis vad medföljare bekymrar sig mest över. Eftersom medföljarens arbete prioriteras relativt högt vid flytt är den typiska medföljaren ofta oroad över eventuella svårigheter med att hitta jobb i det nya landet och när man sedan ska återvända tillbaka till Sverige. Dock anger de allra flesta att fördelarna överväger nackdelarna vilket kan kopplas tillbaka till varför de flesta ändå är villiga att flytta med sina partner till utlandet om och om igen.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt