Ledare Svenskar i Världen 3-2015

Kära läsare!

Stort tack till er alla som bidrog till Svenskar i Världens sommarprogram! I det här numret får ni veta mer om de olika dagarna och även lära känna årets pristagare, Max Martin i ett personligt samtal med vår redaktör.

Vi höll utlandssvenskarnas parlament för femte gången, numer en väletablerad plattform för att driva frågor som berör utlandssvenskar. Särskilt roligt var att de deltagande politikerna från sju av åtta inbjudna riksdagspartier var både pålästa och intresserade. De enades om att bilda en vänförening för utlandssvenskarna i Riksdagen. Det ser vi mycket framemot.

Andra viktiga ämnen som berördes var elektronisk röstning. Vi fick lära oss hur det framgångsrikt görs i Estland och att det har bidragit till att höja röstdeltagandet bland utlandsboende. Ett annat hett omdebatterat ämne gäller förnyelse och utfärdande av pass. Kan vi drömma om att i en framtid kunna ansöka om nytt svenskt pass via internet som man kan idag i Nya Zeeland? Som ni ser finns många angelägna frågor kvar att driva. Alla resolutioner från årets parlament hittar du på vår webbplats .

Senare i höst planerar vi tillsammans med EU delegationen i Sverige ett seminarium om fri rörlighet inom EU. Vi vill genom konkreta exempel få svar från berörda myndigheter, som försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Centrala Studiestödsnämnden och andra om vad man ska tänka på innan man flyttar till ett annat EUland. Deltagarna ska också få möjlighet att ställa frågor till experterna. Närmare information om tid och plats för seminariet kommer läggas ut på webben.

Till sist vill jag tacka alla utlandsmyndigheter, organisationer och föreningar som bidragit med underlag till Svenskar i Världens stora kartläggning av utlandssvenskarna. Det var många som blev förvånade över att det idag finns minst 660 000 svenskar som bor och verkar utanför Sverige. Kartläggningen fick stor uppmärksamhet i media och ger oss och andra bättre uppfattning om vilken viktig grupp utlandssvenskarna är. Kartläggningen finns på webben och kan även beställas i tryckt form från kansliet.

Jag önskar er alla trevlig läsning,

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare