Kristina Stenhammar

kristina-stenhammarKristina Stenhammar är rådgivare i juridiska frågor vad gäller Spanien, med kontor i Barcelona.

Kristina ägnar sig åt frågor inom civilrättens område, till exempel arvsrätt, testamenten, bouppteckningar, avtal av olika slag, hyresrätt etc. Hon kan även bistå med frågor inom internationell privaträtt samt handelsrätt, till exempel bolagsbildning och investeringar i fast egendom.

Hon ägnar sig inte åt skatterätt, arbetsrätt och straffrätt.

Titel: Rådgivare

Firma: Stenhammar – Geli, Abogados

Tel. +34 93  2152725

Fax: +34 93 4873813

E-post:  kristina(at)geli-stenhammar.com

Medlemserbjudande: Första 15 min är gratis, därefter 10% på det totala arvodet.