Som medlem i Svenskar i Världen har du möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos Elison Wahlin Advokatbyrå. De erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner. 

Elison Wahlin Advokatbyrå har gedigen erfarenhet inom det familjerättsliga området och är specialiserade på ärenden med internationell anknytning. Idag är det inte ovanligt med familjekonstellationer som sträcker sig utanför landets gränser. Många gånger är det inte självklart vilket lands lag som är tillämplig eller hur olika länders lagar samspelar med varandra. De hjälper dig med att orientera i vilket rättssystem som gäller och hur dessa regler skall appliceras på din situation.  

Lär mer om Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Kungsbacka och Göteborg

Få hjälp med följande:

  • Upprätta äktenskapsförord, testamente, gåvobrev m.m.
  • Upprätta bouppteckning, avtal om arvskifte m.m.
  • Ansöka om europeiskt arvsintyg
  • Bistå vid bodelning eller arvskifte
  • Agera som ombud om du hamnat i en tvist om exempelvis vårdnaden om ditt barn

Niclas Elison är advokat på Elison Wahlin Advokatbyrå.

Han har en affärsjuridisk bakgrund och är specialiserad på internationell arvs- och familjerätt.

KONTAKT
Växel: +46 (0)300-731 00
Direkt: +46 (0)70-577 76 67
niclas.elison@elisonwahlin.se

Niclas Elison, advokat på Elison Wahlin Advokatbyrå

Medlemserbjudande

För att ni tillsammans skall komma fram till vad de kan hjälpa dig med erbjuder de ett kostnadsfritt inledande telefonsamtal (upp till 30 min).

Som medlem får du dessutom del av en förmånlig timkostnad om 1 900 kr (ord. timkostnad f.n. 2 250 kr). Det motsvarar ca 15% rabatt.

Uppge ditt medlemsnummer vid kontakt.