Christine Aller

Christine Aller är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare FAR och arbetar med ägarledda bolag samt allmänna företagsbeskattningsfrågor. Christine har över tio års erfarenhet av arbete inom skatterätt och har tidigare arbetat på Skatteverket.

Christine har stor erfarenhet av både företags- och personbeskattningsfrågor både nationellt och internationellt. Det inbegriper bl.a. fåmansföretagslagstiftningen, omstruktureringar, företagsbeskattningsfrågor och utflyttningsärenden.

Läs mer om Grant Thornton här.

Kontaktuppgifter

Tel: +46 8 560 376 28
Mobil: +46 730 79 08 80
E-post: christine.aller@se.gt.com