Berit Rohdin

Berit Rohdin2litenBerit Rohdin är skattejurist och kan erbjuda hjälp med svenska och internationella skattefrågor för privatpersoner och företag.

Berit har en mångårig erfarenhet av juridiskt arbete inom skatte- och avgiftsområdet. Hennes erfarenhet består av arbete från såväl den offentliga sektorn (skattedomstol och skattemyndighet) som från den privata sektorn.

Hon arbetar med tolkning och tillämpning av såväl svensk intern rätt på området som av skatteavtal (avtal för undvikande av dubbelbeskattning) och socialavgiftskonventioner med andra länder samt EU-regler.

Medlemserbjudande: Första 15 min är gratis, därefter 10% på det totala arvodet.

Logga in för att se hur du kommer åt denna förmån. Inte medlem än? blir du det enkelt här.