Guldmedlemmar

Dessa personer är guldmedlemmar och ger vår verksamhet 25 000 kronor per år.

Tuve Johannesson

Jonas af Jochnick

Gunnar Gillberg

Barbro Sachs Osher