Så här tycker partierna

Har du svårt att välja vilket parti du ska rösta på i det kommande riksdagsvalet? Under året ska vi ta reda på vad riksdagspartierna tycker i viktiga frågor som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag.

10 frågor till riksdagspartierna

Vi har ställt tio frågor till samtliga riksdagspartier. Det handlar bland annat om hur uppehållstillstånd för medföljande partner, förlängd giltighetstid på pass, sänkning av SINK och e-röstning. Vi fyller på partiernas återkoppling allt eftersom.

Partierna svarar på våra resolutioner

I samband med Utlandssvenskarnas parlament 2021 tog vi fram 24 resolutioner som förklarar utlandssvenskarnas behov och ger förslag på lösningar. Resolutionerna har skickats ut till myndigheter, politiker och övriga beslutsfattare och kommer att följas upp med möten.

Här ser du vad partierna har återkopplat. Så snart övriga partier har svarat kommer vi att publicera det här.

Livefika Valspecial

I intervjuserien Livefika Valspecial svarar partiledningen för samtliga riksdagspartier på utlandssvenskarnas frågor.

Vi välkomnar Ulf Kristersson (M), Jimmie Åkesson (SD), Per Bolund (MP), Andreas Carlson (KD), Annie Lööf (C) och Ali Esbati (V). Vi hoppas kunna välkomna Socialdemokraternas representant inom kort.

Se redan genomförda Livefika Valspecial och anmäl dig till kommande intervjuer här.

Motioner och interpellationer

Inte sällan skickar riksdagsledamöter in motioner och interpellationer baserat på våra förslag eller sakfrågor. Bilden är tagen från en interpellationsdebatt i riksdagen hösten 2021 med statsråd Matilda Ernkrans och andra vice ordförande i utbildningsutskottet Kristina Axén Olin. Debatten baserar sig på Svenskar i Världens kritik gällande orättvis konvertering av high school-betyg.

Interpellation Kristina Axén Olin (M): Konvertering av utländska betyg
Motion Maria Malmer Stenergard (M) m.fl: Uppvärdera medborgarskapet se sista yrkandet
Motion Maria Malmer Stenergard (M) m.fl: En målstyrd och långsiktigt hållbar migrationspolitik se yrkande 10

Partiernas hemsidor

Vill du läsa mer om ett enskilt parti och deras partiprogram så rekommenderar vi dig att kika in på deras respektive hemsida.