Resolutionssvar från Valmyndigheten

Vid ett av de sista fysiska mötena innan social distansering och hemkarantän blev kända begrepp, träffade vi Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist och Johanna Jansson, handläggare och ansvarig för området utlandsröstning. Det blev ett konstruktivt möte där vi diskuterade två av resolutionerna som formulerades efter Utlandssvenskarnas parlament förra året; Särskild valkrets för utlandssvenskar och E-röstning från utlandet. Mötet i sig finns sammanfattat här.  

Nu har Valmyndigheten återkommit med ett mer omfattande svar på resolutionerna, som går att läsa i sin helhet här.  

I korthet förtydligar Valmyndigheten att deras uppdrag är att informera alla röstberättigade i allmänna svenska val om när, var och hur de kan rösta. Problemlösningarna som föreslås i resolutionerna kräver ändringar i vallagen, vilket Valmyndigheten alltså måste avstå från att kommentera då det går emot deras position som politiskt oberoende.  

De svarar att vissa föreslagna åtgärderna har anpassats, och på www.val.se finns fler detaljer om rösträtt och möjligheter att rösta för svenskar som befinner sig utomlands.  

Nästa steg i vårt påverkansarbete, med målet att få till stånd en särskild valkrets för utlandssvenskar samt möjlighet att rösta digitalt, blir att föra en dialog med regeringens nya kommitté som ska utreda vissa delar av vallagen. Mer om det initiativet här