CSN svarar på resolutioner

Under Utlandssvenskarnas parlament 2019 togs inte mindre än 29 resolutioner fram. Två av dem berör finansiering av studiemedel för utlandssvenskar. 

Vi har fått svar på våra resolutioner från CSN; Finansiering av högre utlandsstudier och Engångsutbetalning istället för månatligt bidragsstöd.

Resolutionen Finansiering av högre utlandsstudier berör de problem studenter, som väljer att studera utomlands på universitet och lärosäten som kräver termins- eller årsavgifter som inte täcks av CSN, stöter på. Vi anser att staten ska införa möjligheter för studenter att ansöka om stipendier avsedda att finansiera de avgifter som krävs för att studera på vissa universitet och lärosäten. 

Resolutionen Engångsutbetalning istället för månatligt bidragsstöd avser problemen som uppkommit i samband med att CSN sommaren 2018 stoppade möjligheten för studenter att ta ut stora engångssummor för studier utomlands. Vi anser att CSN ska återinföra möjligheten för studenter att ta ut en engångssumma inför varje termin.  

CSN menar att före den 1 juli 2015 hade CSN bemyndigande att utfärda föreskrifter om utbetalning av studiemedel och enligt CSN:s dåvarande föreskrifter betalades studiemedel vid utlandsstudier i regel ut som klumpsumma inför varje termin. 

Problem med utbetalning av höga belopp vid utlandsstudier

CSN:s utredare Henrik Strömberg Croné, som även deltog som expert vid Utlandssvenskarnas parlament 2019, hänvisar till regeringens proposition Studiemedel i en globaliserad värld (Prop 2012/13:152) där det poängteras att det finns en högre risk att studiemedel betalas ut felaktigt vid studier utomlands. I propositionen anger regeringen att det kan förekomma särskilda omständigheter där utbetalning kan ske på annat sätt än månadsvis. Enligt en undersökning som CSN genomförde under 2020 verkar dock behovet av sådana utbetalningar vara begränsat.  

CSN menar att det framkom problem med att betala ut höga belopp vid ett och samma tillfälle, bl.a. gällande bidragsfusk och problem med skuldsättning och återbetalning av studielån. Regeringen beslutade därför att från och med 1 juli 2018 ta bort möjligheten till ett sådant högre och mer flexibelt uttag av merkostnadslån för undervisningsavgifter. 

Svaret i sin helhet finns att läsa här. 

Ta del av samtliga resolutioner som togs fram under 2019 års upplaga av Utlandssvenskarnas parlament här.

Bli medlem och var med och stötta oss i påverkansarbetet.

Foto: CSN