Särskild valkrets för utlandssvenskar

Tillsammans utgör de 660 000 utlandsboende svenskarna 7 procent av Sveriges befolkning. Detta innebär att om alla skulle bo i samma kommun, skulle den vara Sveriges näst största. Svenskar i Världen antog en resolution om just särskild valkrets för utlandssvenskar år 2011, denna skickades till Valmyndigheten, Sveriges riksdag och regering. I svaret från Valmyndigheten (Dnr: 12-109/5) framgår att fram till och med valet 1994 hade utlandssvenskarna en särskild valkrets. Valmyndigheten nämner även att det inför valet 2010 fanns cirka 130 000 utlandssvenskar i röstlängden med adress hos Skatteverket och ytterligare 15 000 utan någon adress samt att valdeltagandet bland dessa låg på cirka 30 procent.

Vi vill att en särskild valkrets för svenska medborgare bosatta utomlands ska återinföras. Genom att ha ett valdistrikt för utlandsboende kan de politiska partierna profilera sig bättre mot utlandssvenskar, vilket i förlängningen medför ett högre valdeltagande.