Det kan uppstå ett antal utmaningar när man är utskriven från Sverige. Dessa försöker vi hitta lösningar på och adressera relevanta beslutsfattare och politiker som har mandat att förändra.

Medborgarskapsfrågorna är ett ständigt närvarande. Här är det samordningsnummer som ställer till det, risk att man förlorar sitt medborgarskap efter 22 års ålder om man är född utomlands och problemen som uppstår när man som svensk vill återvända till Sverige med sin partner som kommer från ett land utanför EU/EES.

Här är ett axplock av de initiativ som vi har gjort inom ramen för medborgarskapsfrågor

Möte med sakkunnig till justitie- och migrationsministern

Slutspurt för arbetet med den framtida migrationspolitiken

Fortsatt tryck i frågan om migrationsregler som slår mot utlandssvenskar

Hur passar utlandssvenskarna in i den svenska migrationspolitiken? – Debattartikel i SVD

RESOLUTIONER

Förlorat medborgarskap efter 22 års ålder

Uppehållstillstånd för medföljare

Personnummer till svenska medborgare födda utomlands, samt anpassade samhällsfunktioner för samordningsnummer