MÖT STYRELSEORDFÖRANDE LOUISE SVANBERG

Styrelseordförande Louise Svanberg

Född: 1958
Yrke: Tidigare vd och ordförande för EF Education First. För närvarande styrelsemedlem i svenska Essity, samt Dana Farber Cancer Institute och MPM Capital, CERAS Health i USA
Länder du har bott i: Frankrike, Italien, USA, Schweiz och England

Kuriosa: Jag växte delvis upp med min pappa i Singapore, vilket väckte mitt intresse för Asien, dess olika kulturer, språk och inte minst buddhismen.

Vilket är ditt favoritland?
Efter mer än 35 år i olika länder känns det naturligt och fint att komma tillbaka till Sverige. Men en del av mitt hjärta är kvar i alla länder där jag bott.

Ditt bästa tips när man flyttar utomlands?
Snabbaste vägen in i ett nytt land är att lära sig språket. Nästa steg är att bejaka och bli del av landets kultur – det hindrar inte att man förstås gärna behåller sina egna traditioner.

Ditt bästa tips för hemflytten? 
Utlandsjobb eller studier är alltid bra för oss personligen, inklusive för eventuella barn och familj. Det är absolut en värdefull kompetens ur karriärsynpunkt. Man måste dock se det långsiktigt. Om man själv väljer tidpunkt för hemflytt kan det vara viktigt att ge det lite tid, man måste kanske återetablera sig innan man kan ta nya befordringssteg. 

Varför engagerar du dig i Svenskar i Världen?
Sverige har under de senaste 150 åren vuxit till en stark och viktig industrination, med fler storföretag än vad man kan förvänta sig av ett land med 10 miljoner invånare. En stor anledning till detta är utan tvekan vara starka exportföretag som genom nyfikenhet och förmåga att samverka val med andra kulturer varit så framgångsrika.  

Under mina 25 år inom EF Education First har jag sett hur språk och kulturell förståelse öppnar dörrar till framgång – både personligen och professionellt för miljoner människor. Jag tror därför att de 660 000 svenskarna som bor utomlands är en kraftigt underskattad resurs för Sverige och vi har mycket att vinna på att både locka fler svenskar till att flytta utomlands men också att locka fler att flytta hem igen. Deras internationella kompetens och erfarenheter är viktig för Sveriges fortsatta framgång.