Händelserikt år i backspegeln

Det börjar närma sig bokslut för Svenskar i Världen. Även denna gång kan vi blicka tillbaka på ett händelserikt år. Varsågod, här följer en resumé över några av 2021-års viktigaste händelser. 

Vaccin och vaccinationspass

Även i år har pandemin varit högst närvarande i allas våra liv. Tillgången till vaccin och svårigheten med att få vaccinationspass har skapat stora utmaningar för många utlandssvenskar. Vi har haft kontinuerlig kontakt med regeringen och ansvariga myndigheter för att lyfta utlandssvenskarnas behov. Dessutom har vi uppmärksammat problemen i media. Arbetet fortsätter med full kraft. Läs om våra initiativ här.

Uppehållstillstånd för medföljande

Våren ägnades till stor del åt att lyfta utlandssvenskarnas behov och situation inför ändringarna i utlänningslagen. Ett av våra mål var att utlandssvenska familjer ska undantas bostads- och försörjningskravet. Till vår stora glädje gick regeringen på vår linje, men fortfarande kvarstår stora problem för utlandssvenska familjer att flytta hem till Sverige speciellt om den medföljande partnern kommer från ett land utanför EU/EES. Vi kommer att ha ett fortsatt högt tryck i denna fråga under nästa år. Här kan du läsa om hur vi har jobbat med frågan.

Utlandssvenskarnas parlament och förparlamenten

Att vara utlandssvenskarnas röst i Sverige är vårt viktigaste uppdrag. För att säkerställa att vi fokuserar på rätt frågor arrangerade vi under våren 14 förparlament världen över. Dessa låg till grund för vilka utmaningar som behandlades på Utlandssvenskarnas parlament några månader senare. Här kan du läsa mer om förparlamenten.

På Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti, som i år sändes från vår partner SEB:s studio, samlades utlandssvenskar för att tillsammans med experter från bland annat UD, Skatteverket, Polismyndigheten, Transportstyrelsen och Försäkringskassan diskutera lösningsförslag på 24 olika sakfrågor. Dessa sammanfattades i lika många resolutioner som nu har skickats ut till samtliga riksdagspartier och berörda beslutsfattare, och i vår kommer vi att följa upp med möten. Här kan du läsa alla resolutioner.

Inledningstalet hölls av kronprinsessan Victoria, därefter öppnades Utlandssvenskarnas parlament officiellt av utrikesminister Ann Linde och det avslutades av dåvarande näringsminister Ibrahim Baylan. Vi diskuterade lösningsförslag med riksdagspolitiker och dessutom bjöd vi på två spännande panelsamtal; ett om hur återvändande svenskar på bästa sätt ska kunna ta sig tillbaka till den svenska arbetsmarknaden, och ett som handlade om hur vi ska få fler svenska studenter att studera utomlands, men också behovet av att konverteringen av high school-betyg blir rättvist i förhållande till det svenska betygsystemet. Här kan du se talen, diskussionen med politikerna och lyssna på panelsamtalen med namnkunniga experter.

Beträffande utmaningen med den nuvarande konverteringen av high school-betyg har vi engagerat oss lite extra – interpellationsdebatten i kammaren med ansvarigt statsråd gjordes utifrån vår debattartikel i SvD. Läs mer här.

Generalkonsulat i San Francisco

Vi fick också glädjas över det efterlängtade beslutet att regeringen avser öppna ett generalkonsulat i San Francisco, något som vi har arbetat för under ett par år. Detta kommer att underlätta den konsulära hjälpen för de många svenskar som bor på västkusten i USA och det kommer även att främja svenska intressen i området. Läs om några av de påstötningar vi gjort.

Livefika exklusivt för medlemmar

Vi har utvecklat vårt populära Livefika-koncept. Våra senaste Livefikor har alla varit exklusiva för medlemmar. På dessa digitala möten kunde våra medlemmar ställa sina frågor om dödsfall utomlands, begravning, familjejuridik, skatter och socialförsäkringssystemet direkt till experter från Fonus, Familjens Jurist och Grant Thornton. Dessutom har vi haft en Livefika på engelska om international private law med Advokatbyrå Tove Sjövall som riktade sig till internationella partner.

Den som ville ha ytterligare hjälp och råd kunde dra nytta av den medlemsrabatt som ingår i medlemskapet och kontakta experterna efteråt – denna medlemsförmån gäller såklart oavsett om du deltog på Livefikat eller inte. Du hittar alla Livefikor här.

Först ut nästa år blir ett Livefika om hur man kan stärka sin kulturella kompetens. Och inför höstens val planerar vi även Livefikor med talespersoner från riksdagspartierna exklusivt för medlemmar. 

Årets Svensk i Världen

Årets Svensk i Världen blev Mikael Dolsten, global forskningschef på Pfizer. På den digitala prisceremonin Årets Svensk i Världen LIVE deltog, förutom pristagaren, statsepidemiolog Anders Tegnell, tidigare finansminister Anders Borg och Svenskar i Världens ordförande Louise Svanberg. Samtalet leddes av Claudia Olsson som är grundare av utbildningsföretaget Stellar Capacity och ledamot i Svenskar i Världens styrelse. Samtalet kretsade kring utlandssvenskarnas utmaningar under pandemin, varför länder har olika strategier och varför internationellt samarbete behövs.Årets Svensk i Världen LIVE kan du se här.

Ny kartläggning av utlandssvenskarna

Du har väl inte missat vår pågående kartläggning av utlandssvenskarna? Den ska ge uppdaterade siffror om antalet svenskar utomlands, var ni bor men också fördjupad kunskap om er situation så att vi kan erbjuda bästa möjliga hjälp och stöd. Om du är över 18 år, nu bor utomlands och har gjort så det senaste halvåret eller längre hoppas vi att du vill besvara enkäten. Guldstjärna till dig som dessutom skickar den vidare till andra utlandssvenskar. Här kan du läsa mer om den tidigare kartläggningen och hitta länk till enkäten.

Svenskar i Världens nyhetsbrev

Under året har vi som vanligt skickat ut ett nyhetsbrev varje månad där vi samlar viktig, intressant och spännande information riktad till utlandssvenskar. Om du har missat något nyhetsbrev så finns alla samlade här.

Detta är bara en bråkdel av allt Svenskar i Världen har gjort under året. För vi har inte ens nämnt de fyra remisserna som vi har svarat på, alla hundratals mejl och telefonsamtal som vi har besvarat eller hänvisat vidare till experter, möten vi har haft med politiker, experter och chefer på utlandsmyndigheter, våra program för medföljande, all synlighet i media och alla dialoger vi har haft med regeringen, myndigheter och beslutsfattare.

Svenskar i Världen har funnits i över 80 år med uppdraget att genom påverkansarbete, råd och stöd göra det enklare för svenskar att studera, arbeta eller av andra skäl bo utomlands, men också att flytta hem igen. Svenskarnas internationella erfarenhet och kompetens är en tillgång för svenska företag och landet som helhet och behöver därför tas tillvara på bästa möjliga vis – det är också något vi verkar för, inte minst genom initiativet Svenskt Ledarskap som vi presenterar nästa år.

Vi vill tacka alla medlemmar, samarbetspartner, generösa givare och stiftelser för att ni har varit med oss i år. Ni gör Svenskar i Världens viktiga arbete möjligt.

Vi ser fram emot ett minst lika spännande 2022.

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Varma hälsningar,
Louise Svanberg, ordförande
Cecilia Borglin, generalsekreterare