Arbetet gav resultat: Sverige öppnar generalkonsulat i San Francisco

Trägen vinner! Svenskar i Världen har under flera år uppvaktat utrikesministern och UD med önskemål om fler utlandsmyndigheter världen över, inte minst ett generalkonsulat på USA:s västkust. Nu meddelar regeringen att de avser att öppna ett generalkonsulat i San Francisco och en ambassad i Irland.

Det var med stor glädje vi tog emot beskedet att regeringen ska öppna ett generalkonsulat i San Francisco under 2022. Att svenskarna som bor på USA:s västkust är i stort behov av ett generalkonsulat har vi lyft med utrikesminister Ann Linde vid flera tillfällen. Behovet blev extra trängande i samband med att den mobila passenheten togs ur bruk 2019. Det innebar att svenskarna på västkusten med omnejd i ett slag var tvungna att ta sig till ambassaden i Washington DC eller generalkonsulatet i New York för att förnya sina pass – vilket är ett avstånd på cirka 400 mil från kust till kust.

Det faktum att svenskar världen över efterfrågar fler utlandsmyndigheter är något som vi har tagit upp i olika resolutioner, nu senast på Utlandssvenskarnas parlament i augusti. Därför gläds vi även åt beskedet att Dublin ska få en ambassad.

Så här kommenterar utrikesminister Ann Linde i ett pressmeddelande:

– Med förstärkt svensk närvaro i både Irland och USA skapar vi nya förutsättningar för genomslaget av svensk utrikespolitik och för främjandet. Att återöppna en ambassad i Dublin är efterlängtat, Irland är en viktig samarbetspartner för Sverige, inte minst i ljuset av Storbritanniens utträde ur EU, säger utrikesminister Ann Linde.

Ökad konsulär hjälp och främja svenska intressen

Genom att återigen öppna ett generalkonsulat på USA:s västkust kan regeringen möta svenskarnas efterfrågan på konsulär hjälp i närområdet. Vårt andra argument för att öppna ett generalkonsulat var att ett generalkonsulat även skulle bidra till främjandet av svenska intressen i området. I pressmeddelandet kommenterar handelsminister Anna Hallberg handels- och Sverigefrämjandet:

– Ett generalkonsulat i San Francisco förstärker Sveriges närvaro på USA:s västkust och våra möjligheter att bedriva ett aktivt handels- och Sverigefrämjande. Generalkonsulatet är, inte minst från näringslivet, en önskad satsning som öppnar upp för nya samarbeten för svenska företag inom gröna teknologier och nya innovationer, säger Anna Hallberg, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Pandemin visar att fler utlandsmyndigheter behövs

Regeringen berättar i pressmeddelandet att de redan har uppgraderat två utlandsmyndigheter, i Afrika respektive Latinamerika, till fullvärdiga ambassader under ledning av en ambassadör. Det gäller utlandsmyndigheterna i Ouagadougou och La Paz, som i och med uppgraderingen fått en förstärkt ställning. Däremot kommer regeringen dessvärre att lägga ner ambassaderna i Angola och Peru.

– Vi är såklart väldigt nöjda med att svenskarna i USA nu får ett generalkonsulat på västkusten. Det är något som vi har arbetat för under en längre tid. Nästa steg blir att övertyga regeringen om att öppna än fler ambassader och dessutom öka befogenheten på de utlandsmyndigheter som finns. Att det ligger en ambassad i grannlandet hjälper föga om det råder reserestriktioner och inreseförbud. Pandemin har dessutom byggt upp långa köer hos ambassaderna och konsulaten vilket påverkar de svenskar som behöver förnya sina pass eller vars familjemedlemmar vill ansöka om uppehållstillstånd, säger generalsekreterare Cecilia Borglin.

Här kan du läsa mer

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet
Svenskar i Världens brev till utrikesministern den 21 juni 2021
Svenskar i Världens brev till utrikesministern den 30 oktober 2019
Svenskar i Världens resolution från Utlandssvenskarnas parlament 2021
Svenskar i Världens resolution från Utlandssvenskarnas parlament 2017