Utlandssvenskarnas topp 3 utmaningar globalt

Inför Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti har vi anordnat 13 digitala förparlament runt om i världen med sammanlagt över 100 deltagare. Syftet med förparlamenten var att fånga upp vilka aktuella utmaningar svenskar boendes i olika regioner har i förhållande till svenska regelverk.  

Svenskar i Världen är utlandssvenskarnas röst i Sverige. För att säkerställa att vi arbetar med rätt sakfrågor har vi under våren lyssnat in vilka aktuella utmaningar och problem som utlandssvenskarna runt om i världen tvingas stöta på. Förparlamenten genomfördes i samarbete med våra representanter som hjälpte till att sprida informationen i sina nätverk för att nå ut till svenskarna i deras region.   

Under förparlamenten har stora som små utmaningar lyfts. I slutet av varje förparlament har deltagarna fått i uppgift att enas om en lista på topp 3 utmaningar. I vissa fall har listan varit självklar och i andra fall har det varit svårare att enas.  

Resultatet av förparlamenten visar att följande frågor är mest brännande för utlandssvenskarna: 

1. Uppehållstillstånd för medföljande
2. Passförnyelse och ökad nordisk representation
3. Olika skatterelaterade frågor

Uppehållstillstånd för medföljande 

Medföljandefrågan är en mycket viktig fråga de familjer som vill återvänta till Sverige med sin familje där partnern kommer från ett land utanför EU/EES. Försörjningskravet som ställts på utlandssvenska familjer sedan den tillfälliga migrationslagen infördes 2016 har lett till att familjer har tvingats leva splittrade och det skapar oro och även tvekan om det är värt att återvända till Sverige.  

Inför arbetet med den nya lagen skrev vi ett remissyttrande samt skapade ett upprop med över 4 200 underskrifter. Mycket pekar på att försörjningskravet tas bort, men det vet vi först med säkerhet när riksdagen har röstat och den nya lagen är på plats, något som den ska vara senast den 20 juli i år.  Vår förhoppning på den nya lagen innebär ett slut på oro och familjesplittring. Däremot kvarstår Migrationsverkets långa handläggningstider och problemet med att man fortsättningsvis inte får befinna sig i Sverige under ansökningsperioden. 

Passförnyelse och ökad representation 

Problemen kring passförnyelse skapar huvudbry för många utlandssvenskar runt om i världen. Fler beskickningar runt om i världen behöver få möjlighet att utfärda pass för att kunna tillgodose utlandssvenskarnas behov.  

Eftersom mycket kokar ner till en kostnadsfråga kommer vi att utröna möjligheterna för fler nordiska beskickningar med syfte att få ner kostnader för exempelvis lokal och säkerhet. Även möjligheten att återinföra mobila passenheter och att kunna dela mobila passenheter med de nordiska länderna är också något vi kommer att titta närmare på.   

Länder som bland andra Tyskland, USA, Norge, Finland och Danmark har en 10-årig giltighetstid på sina pass och saknar dessutom kravet på att hämta upp passet personligen. Det föranleder att vi nu kontaktar olika enheter för att kartlägga vad som ligger till grund för deras beslut, bland annat har vi varit i kontakt med den tyska ambassaden i Sverige. 

Skattefrågor 

Olika skatterelaterade frågor har lyfts under förparlamenten, däribland frågor kring SINK, dubbelbeskattning och möjlighet till ROT-avdrag för utlandssvenskar. Vi arbetar just nu tillsammans med experter på att lägga fram nya resolutioner till årets parlament som berör just dessa frågor. 

Fler utmaningar har lyfts 

Utöver dessa tre områden har utlandssvenskar från norr till söder, öst till väst, diskuterat en mängd andra frågor. Det har varit allt ifrån aktuella ämnen som tillgång till vaccin till värdering av utländska betyg, samordningsnummer, frågor kring CSN, sjukförsäkring, förlorat medborgarskap, problem med dubbelt medborgarskap i länder som inte godkänner det, röstning för utlandssvenskar etc.  

Samtliga utmaningar kommer att diskuteras på Utlandssvenskarnas parlament och ligga till grund för vårt fortsatta påverkansarbete med syfte att göra det enklare för svenskar att flytta och bo utomlands men även flytta hem igen den dagen man vill det. 

Vill du läsa mer djupgående om vilka frågor som diskuterades på respektive förparlament kan du göra det här. 

Som medlem kan du påverka 

Utlandssvenskarnas parlament som går av stapeln den 31 augusti är vårt viktigaste påverkansforum. Vi bjuder på spännande paneldiskussioner, intressanta gäster och återspel från samtliga riksdagspartier. Parlamentet kommer i år att vara digitalt och öppet för alla – däremot är det bara medlemmar, partner och experter som får delta i arbetsgrupperna där sakfrågorna diskuteras.  

Vill du vara med och diskutera frågorna i våra arbetsgrupper tillsammans med medlemmar, experter och politiker behöver du bli medlem. Läs mer om vilka andra fördelar det finns genom ett medlemskap hos Svenskar i Världen här. 

Här kan du läsa mer om agendan, talare, politiker, panellister och mycket annat som kommer äga rum på Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti.