Praktiska handböcker
I boken ”Att flytta ut från Sverige” (2016) har vi samlat praktiska råd och tips för inför utlandsflytten. Motsvarande bok för hemflytt heter ”Att flytta hem till Sverige” (2017).

Köpa hus utomlandsmässan
Vilket land lockar och vad för slags boende har du tänkt dig? Ett bra tillfälle att utforska vad som passar bäst är att besöka Köpa hus utomlandsmässan som äger rum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här kan du läsa om när nästa mässa går av stapeln.

Garantipensionen

Svenskar i Världen har engagerat sig i Den 22 juni fattade riksdagen beslut om att rätten att ta med sig garantipension utomlands upphör den 1 januari 2023. Detta drabbar närmare 58 000 pensionärer. Svenskar i Världen arbetar aktivt med frågan. Vi har sammanställt allt rörande garantipensionen här.

Läs mer samt frågor och svar

Livefika – Pensionsmyndigheten svarar på utlandssvenskarnas frågor
Närmare 58 000 pensionärer som bor utomlands blir av med sin garantipension vid årsskiftet. Vad låg bekom beslutet, hur kan man gå till väga för att se om landet man bor i kan erbjuda ett motsvarande stöd och hur påverkar beslutet omställningspensionen för efterlevande? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson besvarade medlemmarnas frågor. 

Handbok från Statens Kommuner och Regioner (SKR) om vård av personer bosatta i andra länder
Regionerna har skyldighet att erbjuda sjukvård för patienter bosatta i andra länder som behöver hälso- och sjukvård. I SKR:s handbok återfinns åtskillig information som berör utlandssvenskar.  

Dödsfall utomlands

Vad gäller vid dödsfall utomlands Familjens Jurist och Fonus svarar
När någon avlider väcks inte bara sorg, utan också praktiska frågor – inte minst om personen befann sig utomlands när döden inträffade. Här svarar experter från Familjens Jurist och Fonus på våra medlemmars frågor om testamenten, arvsrätt och vad som egentligen gäller vid dödsfall utanför Sveriges gränser.

Vad händer om jag avlider utomlands?
När någon dör utanför Sverige kan det bli både dyrt och krångligt för anhöriga att ordna med hemtransport och begravning. Fonus transportchef svarar på frågor om dödsfall utomlands och reder även ut vad som gäller för familjemedlemmar som inte är svenska medborgare.

Dödsfall utomlands, vad gäller då?
Vilka lagar och regler gäller om en svensk medborgare avlider utomlands eller en utländsk familjemedlem dör i Sverige? Familjens Jurist, som är partner till Svenskar i Världen, ger vägledning.

Transport och försäkringar vid dödsfall
När en person dör är det inte bara sorgen som ska hanteras utan även praktiska detaljer. Här ger vår partner Fonus svar på vad man ska göra om någon person avlider utomlands och hur man bäst förbereder sina anhöriga.

Livefika med Familjens Jurist och Fonus
Att vara väl förberedd inför det oundvikliga är experterna ense om att man bör vara. Tydligt och uppdaterat testamente, klargörande instruktioner om hur begravningen ska vara – och i vilket land man önskar ligga begraven – men också ett tänk kring att säkerställa att informationen finns tillgänglig för de anhöriga. 

Livefika – Om döden
I dagens Livefika svarar experter från Fonus och Familjens Jurist på frågor om dödsfall utomlands. De berättar vem man ska kontakta, hur en transport går till och till vilken prislapp det görs. Men också vad man bör ha koll på vad gäller lokala regler för testamente och begravning. Och kan man dela upp askan så personen kan begravas i två länder? 

Generella länkar

Länkar vid utflytt

Länkar vid hemflytt