Dynamiskt och uppskattat årsmöte 

Ny styrelse, avtackning av avgående styrelseledamöter, ett tydligt momentum i verksamheten och två viktiga segrar för det påverkansarbete som Svenskar i Världen bedriver. Här får du årsmötet i kondenserad form. 

Sorlet från 60 fysiskt deltagande och 14 digitalt närvarande medlemmar och partner tystnade när ordförande Louise Svanberg hälsade alla välkomna och öppnade Svenskar i Världens årsmöte den 17 augusti i Näringslivets hus i Stockholm.

Efter inledande val av ordförande, sekreterare och justerare samt övriga formalia, var det dags att gå igenom höjdpunkterna från verksamheten 2022. Valet, kartläggningen av utlandssvenskarna och arbetet med garantipensionen var några av de frågor som organisationen arbetade intensivt med i fjol.  
 

Nyval, omval och avtackning  

Stämman valde enhälligt in fyra nya ledamöter i styrelsen utifrån valberedningens förslag; Robert Celsing – till vardags ytterst ansvarig för HR-avdelningen på SEB, Fredrik Hillelson – grundare och vd för rekryteringsföretaget Novare och Karin Svensson – hållbarhetschef på Volvo Group. Samtliga valdes in för en treårsperiod. För att säkerställa att styrelsen har en röst som företräder ungdomars behov och perspektiv valdes Albin Barnevik till ungdomsledamot för ett år. Han har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och arbetar nu på tankesmedjan Timbro. 

Lika många styrelseledamöter avgick; Ibbe Gnem, Katarina Mellström, Claudia Olsson och ungdomsledamot Carolina Svernlöv. Vice ordförande Lennart Koskinen tackade var och en för deras fantastiska insatser såväl inom styrelsen som aktiva i verksamheten. 

Flera styrelseledamöter valdes om för ett år. Tre ledamöter var invalda sedan tidigare. Styrelsen består nu av Louise Svanberg (ordförande), Lennart Koskinen (vice ordförande), Cecilia Borglin (generalsekreterare), Gary Baker, Albin Barnevik, Robert Celsing, Fredrik Hillelson, Eva Häussling, Erika Lundquist, Annika Rembe, Fredrik Rågmark, Margaret Sikkens Ahlquist, Madeleine Sjöstedt, Adrian Stymne, Mats Sundin, Karin Svensson och Hanna Waerland-Fager.   

Från vänster första raden: Louise Svanberg (ordförande), Gary Baker, Albin Barnevik, Cecilia Borglin (generalsekreterare), Robert Celsing, Fredrik Hillelson. Andra raden: Lennart Koskinen (vice ordförande), Eva Häussling, Erika Lundquist, Annika Rembe, Fredrik Rågmark, Margaret Sikkens Ahlquist. Tredje raden: Madeleine Sjöstedt, Karin Svensson, Adrian Stymne, Mats Sundin, Hanna Waerland-Fager.

Stämman röstade även enhälligt ja till valberedningens förslag gällande nyval av Finnhammars revisionsbyrå och att sittande valberedning bestående av ordförande Anna C Belfrage, Claes-Johan Geijer som är utlandssvensk och styrelseledamot Erika Lundquist fick förnyat förtroende.  

Tack vare hårt arbete fortsätter Svenskar i Världen att generera ett positivt resultat på närmare 800 000 kronor. Styrelsen och generalsekreterare Cecilia Borglin beviljades ansvarsfrihet utifrån revisorns rekommendation.  

Fyra ben och ett måste 

Generalsekreterare Cecilia Borglin redogjorde för verksamheten 2022:
– Vi fortsätter på den inslagna strategin ”fyra ben och ett måste” som i korthet innebär att 
Svenskar i Världens främsta uppgift är att vara utlandssvenskarnas röst i Sverige, vi ska ge våra medlemmar och partner råd och stöd, vi ska verka för positiv brain circulation och utse Årets Svensk i Världen. Förutom dessa ben måste vi säkerställa en stabil och långsiktig finansiering. 

Utlandssvenskarnas parlament utgör ett viktigt fundament i påverkansarbetet. På Utlandssvenskarnas parlament i juni medverkade bland andra utrikesministern, migrationsministern, kronprinsessan, talmannen och riksdagsledamöter från samtliga partier.  

Ministrar, myndigheter och politiker är intresserade av vad vi har att säga och återkopplar regelbundet att de uppskattar vår tydliga röst för utlandssvenskarnas räkning. Bara i år har vi haft möten med ordförande och vice ordförande i Justitieutskottet och Socialförsäkringsutskottet, samt ordförande i Skatteutskottet. Vi har även haft möten med Migrationsverket och Skatteverket. I höst fortsätter påverkansarbetet utifrån de resolutioner som vi tillsammans med utlandssvenskar och experter tog fram på parlamentet. 

Att det ska finnas ett tydligt värde att vara med i organisationen för medlemmar och partner är avgörande. Vi kommer därför att fortsätta vår exklusiva Livefika-serie där medlemmar och partner kan ställa sina frågor direkt till olika experter, men också skriva artiklar i ämnen som är värdefulla för utlandssvenskarna. Vårt nätverk av representanter och medföljandeprogrammen för våra huvudpartner är två andra områden som vi fortsätter att utveckla. 

Hemvändargruppens after work i Stockholm tillsammans med rekryteringsföretaget MultiMind är ett konkret exempel på hur vi arbetar med brain circulation, d.v.s. att återvända med internationell erfarenhet. Här möts återvändande svenskar och personer som är intresserade av att flytta utomlands för att dela erfarenheter, inspirera och få in en fot på arbetsmarknaden.  
 

Ser vi något resultat? 

Det korta svaret är entydigt ja! En viktig milstolpe i påverkansarbetet är Universitets- och högskolerådets (UHR) beslut i våras att justera omräkningen av amerikanska high school-betyg till den svenska betygsskalan, en fråga som vi har arbetat hårt med.  

Därtill ändras nu även regelverket rörande Statens Personadressregister, SPAR, vilket kommer att resultera i att utskrivna svenskar inte behöver gallras ut, något som i sin tur bland annat ökar chansen att skaffa och behålla BankID. Även denna fråga har vi arbetat med under många år. 

Vi har numera givande samarbeten med myndigheter som UHR, Migrationsverket och Skatteverket för att inte tala om UD där vi sedan några år tillbaka har en uttalad kontaktperson.  

Därtill ökar antalet medlemmar och vi fortsätter göra positivt resultat. 

Läs mer 

Årsmötesprotokoll 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Årsmöteshandlingarna

Utlandssvenskarnas parlament 2023

High-school-betygen får ny omräkning

Förändringarna i SPAR underlättar för utlandssvenskar

Ännu inte medlem? Det blir du enkelt här.