Gymnasiebetyg från USA får ny omräkning 

ÄNTLIGEN! Universitets- och högskolerådet (UHR) gör nu en ny omräkning av high school-betygen. Svenskar i Världen har jobbat intensivt med frågan sedan våren 2021. Det är en stor seger för alla utlandssvenska ungdomar som vill fortsätta sina högre studier i Sverige.

UHR har under våren tagit fram en ny omräkningstabell för de som söker svensk högskoleutbildning med gymnasiebetyg från USA (skala 1–4). Nu har UHR:s styrelse tagit beslut om den nya omräkningstabellen som ska tillämpas första gången vid antagning till utbildningar som påbörjas efter den 31 december 2023. 

– Det känns fantastiskt att kunna bocka av denna fråga eftersom den har engagerat och berört så många medlemmar. Vi har arbetat på frågan sedan våren 2021, säger Cecilia Borglin, generalsekreterare på Svenskar i Världen.  

Den tidigare omräkningstabellen med viktade medelvärden för amerikanska gymnasiebetyg fick kritik för att studenter med toppbetyg i alla ämnen inte kunde få mer än 19,0 poäng vid antagning till svensk högskoleutbildning. 

Det känns fantastiskt att kunna bocka av denna fråga eftersom den har engagerat och berört så många medlemmar.

I ett pressmeddelande från UHR den 27 juni säger enhetschefen Charlotte Johansson:  

– I den nya amerikanska tabellen utgår UHR från betyg som är satta utifrån studenternas faktiska betyg. Alla som har A i alla ämnen i sina amerikanska gymnasiebetyg kommer att få strax under 20,0 poäng efter omräkning. Det är en femtedel av alla som fått maxvärdet 4,00 enligt viktat medelvärde i sitt gymnasiebetyg från USA. 

Vidare skriver UHR i pressmeddelandet att USA saknar enhetliga bestämmelser kring betygsskalor och poängsystem. Gymnasiebetygen har ofta ett viktat medelvärde, vilket gör att betyg i en kurs som anses vara på en högre nivå får ett högre betygsvärde än det faktiska. 

Att betygsfördelningen har varit så ojämn för amerikanska gymnasiebetyg beror i hög grad på att UHR har använt viktade medelvärden vid meritvärderingen. Vid analys av de amerikanska gymnasiebetygen fann UHR att 16 procent av de som sökt utbildning i Sverige hade maxvärdet 4,00. Men räknat på faktiska betygsvärden fördelade på tre år nådde bara tre procent maxvärdet. Detta ska jämföras med svensk elevstatistik som visar att 0,6 procent av de som har en högskoleförberedande gymnasieexamen har maxbetyget 20,00. 

UHR:s analys bekräftas också av officiell amerikansk betygsstatistik: National Center for Education Statistics (NCES) visar att 3,2 procent av gymnasiestudenter i USA når upp till maxbetyg när man räknar på ursprungliga meritvärden. 

Påverkansarbetet från ax till limpa

Det började med en störtflod av mejl till Svenskar i Världen under våren 2021, och nu kan vi konstatera att våra insatser har lönat sig. Här kan du läsa mer om hur det gick till.

Gymnasiebetyg från USA får ny omräkning – Universitets- och högskolerådet (UHR)