Pass

Vi driver fyra frågor vad gäller pass;

 

Mer information om pass här på vår webbplats.

—-

Underlätta vid ansökan om nytt pass – elektroniskt samt vid provisoriska passtationer

För utlandssvenskar boende i ett land med långt avstånd till närmsta ambassad kan det vara kostsamt och tidsödande att förnya ett pass. Det kan också vara långa väntetider och bristande tillgång till mobila passtationer. Det skulle underlätta om möjligheten att förnya passet elektroniskt fanns. Detta är exempelvis möjligt i Nya Zeeland.

Utrikesdepartementets konsulära enhet samt polisens passenhet uppmanas att se över möjligheten för utlandssvenskar att inom ett rimligt antal timmar ha rätt att erhålla ett permanent pass på exempelvis Arlandaexpeditionen, samt att undersöka möjligheten att få sitt pass förnyat elektroniskt.

Vi har kontaktat Utrikesdepartementets konsulära enhet och Polisens passenhet i denna fråga, och har fått följande svar:
Svar från UD – Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (2016-01-11)
Svar från Polismyndigheten (2016-01-14)

Tillbaka upp

—-

Förnyelse av svenska pass

När en svensk medborgare född i utlandet åker till Sverige för att förnya sitt pass behöver polisen se ett bevis utfärdat av Skatteverket eller Migrationsverket på att personen är svensk medborgare. Ett antal av våra medlemmar har registrerat sina barns födslar i Sverige. Trots att barnen har personnummer och pass kan de ändå ställas inför ovanstående problematik.

Vi vill att ett gemensamt register upprättas, alternativt att de register som finns förbättras. Det bör räcka med att vara registrerad som svensk medborgare hos en ambassad för att kunna förnya sitt pass i Sverige, både för barn och vuxna.

Vi har kontaktat Utrikesdepartementets konsulära enhet, Polisens passenhet, Skatteverket och Migrationsverket för att reda ut detta. och har fått följande svar:
Svar från Migrationsverket (2015-11-05)
Svar från UD – Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (2016-01-11)
Svar från Polismyndigheten (2016-01-14)

Tillbaka upp

—-

Pass som identitetshandling

Förändringen i medborgarskapslagen innebär att svenska medborgare tillåts inneha dubbelt medborgarskap. I och med detta har det uppstått problem med identifiering i Sverige. Svenskar i Världen har haft kontakt med en medlem boende i Danmark som är medborgare i både Sverige och Danmark. Personen ifråga beskriver problematiken som uppstod vid förnyandet av det svenska passet, då det varken gick att göra det på ambassaden i Danmark eller i Norge. Personen åkte till polisen i Malmö som då sade att ett giltigt pass inte gäller som identitetshandling för att ansöka om nytt pass. Rekommendationen därifrån var att be danska myndigheter intyga personens svenska medborgarskap. De danska myndigheterna kan dock inte se om en person är svensk medborgare, bara att danskt medborgarskap finns. Detta leder till frågan varför man inte kan använda sitt giltiga svenska pass som identitetshandling när man ansöker om ett nytt pass.

Vi anser att det bör vara möjligt att legitimera sig med ett giltigt pass för att ansöka om ett nytt. Polisen bör kunna söka i folkbokföringsregistret för att avgöra om en person är svensk medborgare. Berörda instanser bör se över denna fråga.

Polisens passenhet, Skatteverket, Utrikesdepartementets konsulära enhet har kontaktats i ärendet. Vi har fått följande svar:
Svar från UD – Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (2016-01-11)
Svar från Polismyndigheten (2016-01-14)

Tillbaka upp

—-

Längre giltighetstid och fler sidor i passet

Alltfler människor gör arbetsrelaterade resor till utlandet. I många fall stämplas passet, vilket innebär att passet för någon som reser frekvent snart måste bytas ut på grund av brist på sidor. Om passet innehöll fler sidor, samt om giltighetstiden vore tio år istället för fem år, skulle det spara personer som reser frekvent mycket tid och frustration. Det finns många länder som har en giltighetstid på tio år, exempelvis Australien, Kanada, Danmark och Nya Zeeland. Genom att införa pass med en giltighetstid på tio år innehållande fler sidor bör antalet ansökningar om nya pass kunna minskas avsevärt. Detta torde medföra minskade kostnader för polisens passexpeditioner.

Inför antingen tio års giltighetstid på alla pass (utom för barn) eller ge möjligheten att välja om passet ska vara giltigt i fem eller tio år. Finns det anledning att höja priset för ett pass bör detta inte överstiga dagens kostnad att ansöka om två stycken pass med fem års giltighetstid.

Gällande denna fråga har vi kontaktat Passmyndigheten och Utrikesdepartementets konsulära enhet, och fått följande svar:
Svar från UD – Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (2016-01-11)
Svar från Polismyndigheten (2016-01-14)

Tillbaka upp