E-röstning

Att rösta i riksdagsvalen är en medborgerlig rättighet. Inför valet 2014 fanns drygt
160 000 röstberättigade utlandssvenskar i Skatteverkets röstlängd. Valdeltagandet bland dessa låg på cirka 32 procent, enligt SCB. Vi anser att 32 procent är skrämmande lågt. Fler skulle använda sin demokratiska rätt att rösta, om det vore enklare att rösta genom e-röstning via internet.

Antalet svenska medborgare som bor utanför Sverige är fler än någonsin, 660 000. Tillsammans utgör dessa 7 procent av Sveriges befolkning och skulle, om alla bodde i samma kommun, vara Sveriges näst största kommun. Dessa borde tillåtas e-rösta via internet. Det skulle underlätta för utlandsboende att delta i val, vilket i sin tur kommer medföra ökat valdeltagande.

I vallagskommitténs betänkande (SOU 2013:24) föreslås att en utredning ska tillsättas, vars uppgift skulle vara att utreda ett försök med e-röstning i några utvalda kommuner i samband med de allmänna valen 2018.

I vår resolution som antogs vid Utlandssvenskarnas Parlament 2015, föreslår vi att utredningen om försöket med e-röstning inleds omgående, med syftet att erbjuda de svenska medborgare som är bosatta utomlands möjligheten att delta i försöket med e-röstning år 2018.

Eftersom det är vår förhoppning att det kommer finnas en särskild valkrets för utlandsboende svenskar i samband med nästa val, föreslår vi att försöket inkluderar denna valkrets. Om en särskild valkrets för utlandssvenskar inte har instiftats år 2018 föreslår vi att försöket inkluderar de länder där det bor flest svenskar (USA, Norge, Spanien, Storbritannien).

Mottagare av vår resolution gällande e-röstning var Sveriges riksdag, Riksdagspartiernas ungdomsförbund, Justitiedepartementet, Valmyndigheten och Skatteverket.

Dessa resolutionssvar har vi fått in:
Svar från Justitiedepartementet (2015-10-30)
Svar från Valmyndigheten (2015-11-05)
Svar från Sveriges Riksdag/Konstitutionsutskottet (2016-05-16)
Konstitutionsutskottets betänkande om elektroniskt röstningsförfarande (2016-05-16)

 

Läs våra artiklar om e-röstning:

”Första utfrågningen i EU om e-röstning”  (publicerades i vår tidning nr 3/2016).

”E-röstning – hur svårt kan det va”.

”E-röstning ökar valdeltagandet” (publicerades i Svenska Dagbladet under 2016).