Elektronisk information

Servicen till utlandssvenskar som flyttar tillbaka till Sverige är ofta bristfällig, inte minst vad gäller information på myndigheters och kommuners hemsidor. Skriftlig information från till exempel Skatteverket når heller inte fram till de utlandsboende som inte har uppgivit sin nya adress. De är därför beroende av informationen som kan hämtas på myndigheternas hemsidor.
Den information som skickas via post bör kompletteras med samma information på respektive instans hemsida, förslagsvis under en flik med namnet ”Svenska medborgare utomlands”. Detta för att underlätta både en flytt tillbaka till Sverige samt sprida information om lagändringar och förändringar i det sociala regelverket som kan påverka utlandssvenskar.

Vi har kontaktat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket men endast fått svar från Försäkringskassan (2016-02-29).

Numera har Försäkringskassan information på sin webbplats om att Resa, arbeta, studera eller få vård utomlands.