Program

10.00  

Ordförande Louise Svanberg och generalsekreterare Cecilia Borglin hälsar välkomna 

Inledningstal av Kronprinsessan Victoria och utrikesminister Ann Linde öppnar parlamentet 

10.30 

Panelsamtal om utlandssvenskarna och arbetsmarknaden: 

Patrik Björck, socialdemokratisk ledamot i arbetsmarknadsutskottet 

Gunnar Eliasson, professor emeritus i industriell ekonomi och författare till boken ”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?” 

Mats Green, moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesperson 

Fredrik Hillelson, grundare och vd Novare 

12.00 

Arbetsgrupperna diskuterar sakfrågor tillsammans med experter – exklusivt för medlemmar och partner. Vill du vara med? Anmäl dig snarast till sviv@sviv.se 

14.00 

Panelsamtal om utlandsstudier: 

Hans Adolfsson, vice ordförande Sveriges universitets- & högskoleförbund, SUHF 

Kristina Axén Olin, andre vice ordförande i Utbildningsutskottet (M) 

Hanna Waerland-Fager, medförfattare till rapporten ”Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?” och Sveriges ungdomsrepresentant i EU 

Eino Örnfeldt, generaldirektör Universitets- och högskolerådet, UHR 

15.00  

Diskussion och reflektion med representanter från samtliga riksdagspartier om Svenskar i Världens sakfrågor: 

Lars Andersson (SD)  
Hans Eklind (KD)  
Christina Höj Larsen (V)  
Rasmus Ling (MP)  
Kerstin Lundgren (C)  
Maria Malmer Stenegard (M)  
Maria Nilsson (L)  
Mathias Tegnér (S) 
 

16.30 

Summering av dagen och avslutande ord från näringsminister Ibrahim Baylan