Program

Utlandssvenskarnas parlament 2021

Välkommen!  

Ordförande Louise Svanberg och generalsekreterare Cecilia Borglin hälsade välkomna.

Inledningstal

Kronprinsessan Victoria inledde med en hälsning till alla utlandssvenskar där hon bland annat konstaterar att vi svenskar lever och verkar både här hemma och utomlands – och att det är något vi ska glada för eftersom den erfarenheten bidrar till att bygga Sveriges välstånd.

Öppningstal

Utrikesminister Ann Linde betonade värdet av samarbete mellan Svenskar i Världen och utlandsmyndigheterna och vilken viktig roll utlandssvenskar har för att förmedla Sverigebilden. Utrikesministern förklarade Utlandssvenskarnas parlament officiellt öppnat. 

Panelsamtal om utlandssvenskarna och arbetsmarknaden 

Hur tar man sig lättast tillbaka in på den svenska arbetsmarknaden efter några år utomlands, och vem eller vilka bär ansvar för att det lyckas? Det diskuterades i detta samtal som leddes av generalsekreterare Cecilia Borglin.

Patrik Björck, socialdemokratisk ledamot i arbetsmarknadsutskottet 

Gunnar Eliasson, professor emeritus i industriell ekonomi och författare till boken ”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?” 

Mats Green, moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesperson 

Fredrik Hillelson, grundare och vd Novare 

Arbetsgrupperna arbetar

I arbetsgrupperna diskuterade medlemmar sakfrågor tillsammans med experter med syfte att ta fram olika lösningsförslag som presenteras i resolutioner.

Panelsamtal om utlandsstudier

Hur får vi ut fler svenska studenter på utlandsstudier, och vilka kriterier ligger bakom den nuvarande konverteringen av amerikanska high school-betyg? Detta var några av de frågor som diskuterades här. Samtalet leddes av styrelseledamot Adrian Stymne.

Hans Adolfsson, vice ordförande Sveriges universitets- & högskoleförbund, SUHF 

Kristina Axén Olin, andre vice ordförande i Utbildningsutskottet (M) 

Hanna Waerland-Fager, medförfattare till rapporten ”Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?” och Sveriges ungdomsrepresentant i EU 

Eino Örnfeldt, generaldirektör Universitets- och högskolerådet, UHR 

Diskussion med riksdagspolitiker

Flertalet av de sakfrågor som behandlades i arbetsgrupperna lyftes i en diskussion med riksdagspolitiker. Vänsterpartiet fick sent förhinder och kunde därför inte delta.  

Lars Andersson (SD)  
Hans Eklind (KD)  
Rasmus Ling (MP)  
Kerstin Lundgren (C)  
Maria Malmer Stenegard (M)  
Maria Nilsson (L)  
Mathias Tegnér (S) 
 

Summering

Ordförande Louise Svanberg och generalsekreterare Cecilia Borglin summerade dagen.

Avslutningstal

Utlandssvenskarnas parlament 2021 avslutades med ord från näringsminister Ibrahim Baylan där han konstaterade att den öppenhet och innovationskraft som råder i Sverige gör oss till ett av världens mest inspirerande länder, och att alla som bor utanför Sveriges gränser behövs i detta arbete.

Tack till SEB som lånade ut sin fina studio!

Tidigare års program

Utlandssvenskarnas parlament 2019