Hur påverkar det ekonomiska världsläget utlandssvenskarna och svenska företag?

Det ekonomiska världsläget är något som alla behöver förhålla sig till. Vilka hot och möjligheter påverkar utlandssvenskar och svenska företag? Kommentar och analys av SEB:s chefsekonom Jens Magnusson och SEB:s Asienchef Fredrik Hähnel på Utlandssvenskarnas parlament.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har utöver död och mänskligt lidande en stark påverkan på energi-, transport- och matpriser globalt. Därtill politisk polarisering i USA och nya demografiska förutsättningar i Asien. Det finns onekligen en hel del faktorer som påverkar svenskarna och svenska företag.

Jens Magnusson är SEB:s chefsekonom och har det övergripande ansvaret för bankens svenska och globala analyser av makroekonomi och ekonomisk politik. Fredrik Hähnel är chef för SEB:s verksamhet i Asien. De gästar Utlandssvenskarnas parlament för att kommentera hur det rådande världsläget påverkar utlandssvenskarna och svenska företag.

Datum: 20 juni
Tid: 10.10-10.30, svensk tid
Länk till Utlandssvenskarnas parlament