Utbildningsutskottet kallar UHR till möte om utländska betyg

Med anledning av vår debattartikel i SvD om den orättvisa bedömningen av high school-betyg kallar nu Utbildningsutskottet UHR:s generaldirektör till ett möte för att diskutera frågan. 

Andre vice ordförande i Utbildningsutskottet, Kristina Axén Olin (M), har återkopplat till Svenskar i Världen att hon har kallat Universitets- och högskolerådets generaldirektör Eino Örnfeldt till riksdagens utbildningsutskott. Syftet med mötet är att UHR ska ge sin syn på konverteringen av high school-betyg utifrån Svenskar i Världens debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 19 maj.

Utbildningsutskottet kommer även att ta upp frågan om UHR är beredda att se över nuvarande system.  

Debattartikeln som publicerades den 19 maj i Svenska Dagbladet kan du läsa här. 

UHR:s replik dagen efter kan du läsa här.