Värdering av utlandsutbildningar, och vad händer efter pandemin?

Hur får vi ut fler svenska studenter på utlandsstudier, och vilka kriterier ligger bakom den nuvarande konverteringen av amerikanska high school-betyg? Detta var några av de frågor som diskuterades på Utlandssvenskarnas parlament.

Att människor studerar utomlands gynnar Sverige: grunden läggs för bättre relationer med andra länder, djupare interkulturell förståelse och nya handelsförbindelser. Med avstamp i Svenskar i Världens senaste rapport ”Hur får vi ut var fjärde svensk på utlandsstudier?” diskuterade panelen hur utlandsutbildningar kommer att värderas i framtiden och hur det post-pandemiska lärandet kommer att utformas.

Deltog gjorde Eino Örnfeldt, generaldirektör Universitets- och högskolerådet, UHR, tillsammans med Kristina Axén Olin som är moderat riksdagsledamot och andre vice ordförande i Utbildningsutskottet, Hans Adolfsson som är rektor på Umeå universitet och vice ordförande Sveriges universitets- & högskoleförbund, SUHF, samt Hanna Waerland-Fager som är Sveriges ungdomsrepresentant i EU och medförfattare till rapporten ”Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?”.

Adrian Stymne, styrelseledamot för Svenskar i Världen modererade panelsamtalet.

Se hela panelsamtalet här.