Två interpellationer om high school-betyg till ansvarigt statsråd

Med utgångspunkt från Svenskar i Världens debattartikel i SvD har Utbildningsutskottet haft ett möte med UHR. Två interpellationer är nu skickade till ministern för högre utbildning och forskning där frågan ställs om statsrådet kommer att ge UHR i uppdrag att vidta åtgärder.  

Arbetet med att justera den orättvisa bedömningen av high school-betyg fortsätter. Med utgångspunkt från Svenskar i Världens debattartikel som publicerades i SvD den 19 maj har Utbildningsutskottet kallat Universitets- och högskolerådets (UHR) generaldirektör till ett möte. 

Andre vice ordförande för Utbildningsutskottet, Kristina Axén Olin (M), har återkopplat till Svenskar i Världen att hon efter det mötet har skrivit en interpellation till ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S), som kokar ner till två konkreta frågor:  

  1. Hur kommer det sig att den beräkningsmodell Sverige använder sig av för att omvandla betyg för studenter från utlandet sänker betygen när de omvandlas? 
  1. Kommer statsrådet att ge UHR i uppdrag att ändra omräkningsmodellen så att betygen blir korrekta? 

Ytterligare en interpellation i ämnet har skickats till ansvarigt statsråd. Det är Sverigedemokraternas Markus Wiechel som ställer följande frågor: 

  1. Är det rimligt att svenska elever som studerar i ett annat skolsystem ska straffas för att det skolsystemet lyckas bättre än det svenska med att få elever att prestera maximalt?  
  1. Hur kan statsrådet förklara nuvarande beräkningsmodell om avsikten är att betyg så långt som möjligt ska jämställas med sökande med betyg från den svenska gymnasieskolan och att elever oavsett i vilket land de studerat ska konkurrera på likvärdiga villkor?  
  1. Vad mer menar statsrådet att en elev som studerat utomlands med maxbetyg ska göra för att få samma chans som en elev som gått i en svensk gymnasieskola att komma in på de mest attraktiva utbildningarna vid Sveriges främsta universitet?  
  1. Kan vi förvänta oss att statsrådet vidtar åtgärder för att ändra nuvarande beräkningsmodell? 

Ministern har nu tre veckor på sig att besvara interpellationerna.  

Här finns interpellationerna i sin helhet:

Interpellation, Kristina Axén Olins (M): ”Konvertering av utländska betyg”  
 Interpellation, Markus Wiechel (SD): ”Universitet- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg” 

Svenskar i Världens debattartikel: ”Nya betygsregler slår mot utlandssvenskar” 

Utlandssvenskarnas parlament

Är du intresserad av att delta i påverkansarbetet rörande high school-betyg eller någon av de andra frågorna som vi driver? Då ska du anmäla dig till Utlandssvenskarnas parlament som äger rum den 31 augusti. Läs mer om programmet, arbetsgrupperna och vilka experter och politiker som kommer

För att inte missa några uppdateringar om parlamentet vill vi tipsa dig om att gå med i Facebookevenemanget som enbart har fokus på Utlandssvenskarnas parlament. Du hittar det här. 

Vill du vara en del av utlandssvenskarnas röst i Sverige? Bli då medlem här.