Tove Sjövall

Tove Sjövall är advokat på Advokatbyrå Tove Sjövall med inriktning på svensk och internationell affärsjuridik samt svensk internationell privaträtt.

Tove har också varit associerad medlem av Bryssels Advokatsamfund i anledning av tjänstgöring i Bryssel på svensk och belgisk advokatbyrå under åren 1990-95. Hon har en affärsjuridisk bakgrund och är därutöver, efter utlandstjänstgöringen, specialiserad på internationell-, privat- och processrätt innefattande privaträttsliga frågor med internationell anknytning.

KONTAKT
Direkt: +46 (0)701-46 76 63
E-post: tove(at)tovesjovall.se
Webb: www.tovesjovall.se/

Den internationella privaträtten handlar ofta om familjerättsliga, arvsrättsliga, arbetsrättsliga och avtalsrättsliga tvistefrågor med den skillnaden från nationell rätt att rättsförhållandet uppvisar anknytning till åtminstone ett främmande land förutom Sverige.

Målgruppen för denna typ av frågor är svenskar som skall flytta utomlands eller flytta hem, utomlands bosatta svenskar samt utländska medborgare som kommer till Sverige för att bosätta sig här.

En typisk frågeställning som ofta uppkommer är exempelvis att bedöma i vilket land en person faktiskt har hemvist samt vilka konsekvenser detta får på ett givet rättsförhållande. Internationella äktenskapsskillnader och internationella dödsbon ger också upphov till en rad komplicerade bedömningar. Huvudfrågorna inom internationell privat och processrätt är alltid i vilket land skall en given tvist lösas och vilket lands lag skall härvid tillämpas.

Tove arbetar även med frågor som rör uppehålls och arbetstillstånd.

Medlemserbjudande

Första 15 min gratis, därefter 10 % på det totala arvodet. Uppge ditt medlemsnummer vid en eventuell kontakt.