Gunilla Ramell

Auktoriserad översättare, svenska-engelska

Gunilla Ramell har jobbat utomlands under större delen av sin karriär och erhöll sin kandidatexamen från University of California, Los Angeles (UCLA) i och sin magisterexamen från Harvard University i statsvetenskap. Hon har arbetat för ett antal stora energibolag i Nordamerika, liksom åt regeringsorgan och ideella organisationer.

Nu jobbar Gunilla som auktoriserad översättare av främst juridik och betyg från svenska till engelska. Hon är auktoriserad både i Sverige genom Kammarkollegiet och i USA genom American Translators Association.

Som medlem i Svenskar i Världen erbjuds du 25% rabatt på hennes tjänster. Uppge ditt medlemsnummer vid kontakt.

Telefon: +46(0)70-645 9550
E-post: gunilla(at)ramell.com