Maria Malm

Maria Malm är skattejurist/Senior Tax Manager och specialiserad på internationella skattefrågor för både individer och företag. Maria har arbetat på Grant Thornton i 12 år och är ansvarig för skattegruppen i Göteborg. Hon är auktoriserad skatterådgivare (FAR).

Maria arbetar med internationella skattefrågor vid arbete/bosättning över gränserna och även med frågor kopplade till hur det påverkar utifrån bolagsskatterättsligt perspektiv samt i ägarfrågor.

Läs mer om Grant Thornton här.

KONTAKTUPPGIFTER

Telefon: +46 (0)31 701 3707
Mobil: +46 (0)705 12 50 01
E-post: maria.malm@se.gt.com