Det kan uppstå ett antal utmaningar när man är utskriven från Sverige. Dessa försöker vi hitta lösningar på och adressera relevanta beslutsfattare och politiker som har mandat att förändra.

Inom EU/EES är det förhållandevis enkelt att få vård och försäkringar – även om det finns mer att önska – medan det i övriga länder är betydligt krångligare. Ett nationellt vaccinationsregister är på gång som måste kunna anpassas så att även utlandssvenskar kan använda sig av det. Och den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, borde rimligtvis frysas under den tid man bor utomlands.

Här är ett axplock av de initiativ som vi har gjort inom ramen för sjukvårds- och försäkringsfrågor.

Utlandssvenskarnas röst tydlig i utredningen om internationellt vaccinationskort – Workshop om nationellt vaccinationssystem

Efter att SVIV haft möte med Maria Malmer Stenergard, ordförande i Socialförsäkringsutskottet, i februari 2021 skickade hon en skriftlig fråga till Socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi gällande vilande SGI för utlandssvenskar, som han även svarat på.

RESOLUTIONER

Register över vaccination

Förbättrade försäkringsvillkor för utlandssvenskar

Bättre information och ökad kunskap om utlandssvenskars rättigheter inom vården

Utökad sjukvård för utlandssvenskar i Sverige

Reglering av sjukvård och försäkringar för utlandssvenskar boende utanför EU/ EES och Schweiz

Vilande SGI vid utflytt