EU-valet

EU-valrörelsen är igång efter fem års vila. Den 26 maj är det val till Europaparlamentet och du som är medborgare i ett EU-land får rösta. Runt om i världen bor det ca 660 000 utlandssvenskar, många av dem är röstberättigade men alla röstar inte av olika anledningar. På denna sida har vi samlat viktig information och länkar för den som vill veta mer om EU-valet.

I Europaparlamentet kommer Sveriges valda representanter med sina tjugo mandat att kunna påverka EU:s lagstiftning och budgetar – något som direkt eller indirekt får effekt på utlandssvenskarna.

I samband med Europaparlamentsvalet arbetar därför Svenskar i Världen med att uppmärksamma och lyfta fram viktiga frågor och aspekter som berör utlandssvenskar. Vi har således bett politiker från respektive riksdagsparti att svara på ett antal frågor som berör utlandssvenskar.

Rösta från utlandet

Hur röstar du från utlandet?

Det finns två sätt att rösta utomlands ifrån. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat.

Brevrösta kan du göra tidigast den 11 april till så sent det går för att säkerställa att brevrösten har kommit fram i tid till rösträkningen. För de utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten senast ha kommit fram till respektive valnämnd den 25 maj, dagen innan rösträkningen startar.

Vad behöver du för att kunna brevrösta?
Om du har utvandrat från Sverige och står med i röstlängden kommer allt nödvändigt material skickas till din folkbokföringsadress i utlandet under april månad.

Om du däremot inte står med i röstlängden kan du beställa det material som behövs för att brevrösta från valmyndighetens hemsida men även vid vissa ambassader och konsulat.

Du behöver två vittnen över 18 år som kan intyga att röstningen har gått rätt till.

Vilka partier och kandidater kan jag rösta på?
Röstningsmaterialet som du får skickat till dig i utlandet är lite begränsat. Det medkommer inte separata partiblad som du lägger ner i röstkortet. Du får däremot ett tomt blad där du själv skriver ditt valda parti och kandidat.

Viktigt är att endast rösta på de kandidater som ställer upp i valet och givit sitt medgivande till kanditaturen.

Vilka kan du då rösta på och var hittar du kandidaterna?
Ambassader och konsulat kan ha partiblad från de partier som i det senaste valet fick minst 1 % av rösterna. Det är dock inte ett krav att ambassader och konsulat ska ta in dessa partiblad. Då kan du istället gå in på valmyndigheten och direkt länkas till de partier och kandidater som är med i valet.

Hur brevröstar du?
Valmyndigheten ger sex enkla steg för brevröstning från utlandet

1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet.

2. Stäng kuvertet

3. Fyll i dina personuppgifter på framsidan av ytterkuvertet. Vittnena ska fylla i sina uppgifter på
baksidan av ytterkuvertet.

4. Om du har ett röstkort: Placera röstkortet framför ytterkuvertet i
omslagskuvertet så att adressen till valnämnden i din kommun syns i fönstret på omslagskuvertet.

5. Om du saknar röstkort: Placera ytterkuvertet så att Valmyndighetens adress på ytterkuvertet syns i omslagskuvertets fönster.

6. Klistra igen omslagskuvertet och frankera det.
Skicka din brevröst från utlandet tidigast den 11 april. Brevrösten måste vara framme i tid till rösträkningen.

Vill du istället förtidsrösta?
Du kan förtidsrösta från och med 2 maj och då behöver du id-handling och röstkort. Om du förlagt ditt röstkort och/ eller legitimation kan du rösta på annat sätt.

Vill du som utlandssvensk förtidsrösta i Sverige?
Då behöver du stå med i röstlängden och införskaffa dig ett dubbelttröstkort. Det kan du göra från och med den 29 april.

Här hittar du din röstningslokal utomlands.

Viktiga datum


Event

Temadag om Europavalet den 19 mars
Funktionsrätt Sverige bjuder in till öppen temadag om Europavalet den 19 mars. Under dagen får du veta mer om vad valet innebär för EU-medborgare med utgångspunkt i funktionsrätt och du får lära dig mer om den sociala pelaren. För mer information och anmälan, klicka här.

Artiklar

Dagens Nyheter har påbörjat en intervjuserie med partiernas toppkandidater till Europaparlamentet. Vi listar de kandidater som kommer intervjuas:

  • Sara Skyttedal (KD): F.o.m 17 mars kan du läsa Skyttedals intervju här.
  • Malin Björk (V): F.o.m 4 april kan du läsa Björks intervju här.
  • Peter Lundgren (SD): F.o.m 4 april kan du läsa Lundgrens intervju här.
  • Soraya Post (FI): F.o.m den 24 mars kan du läsa Posts intervju här.
  • Heléne Fritzon (S): F.o.m den 4 april kan du läsa Fritzons intervju här.
  • Fredrik Federley (C): F.o.m den 4 april kan du läsa Federleys intervju här.
  • Tomas Tobé (M): F.o.m den 31 mars kan du läsa Tobés intervju här.
  • Alice Bah Kuhnke (MP): F.o.m den 4 april kan du läsa Bah Kuhnkes intervju här.
  • Karin Karlsbro (L):

Aftonbladet: ”Dags för utlandssvenskar att rösta i EU-valet”


Länkar:
Valmyndigheten – Kalendarium över EU-valet
Europa Parlamentet – Hur och var kan du rösta?
Skatteverket – Anmälan till röstlängden
Riksdagen – Allmän info och historia om EU-valet