Partiernas EU-politik

EU-valet närmar sig och i förberedande syfte har vi därför kort sammanfattat de svenska partiernas EU-politik för att enkelt kunna skaffa sig en överblick kring vilka frågor som är av intresse för respektive parti. För den mer detaljintresserade finns även en länk till partiernas hemsidor.

”QUIZA” dig fram till en partitillhörighet
Har du ändå svårt att bestämma dig vilket parti som passar dig? Då kan du matcha dina åsikter med fakta, handlingar och beslut som fattats i Europaparlamentet – detta med hjälp av ett spel som EU har tagit fram. Spelet vill ha din åsikt om 25 frågor som Europaparlamentets ledamöter har behandlat.

Vid varje fråga anger du: Hur viktig frågan är för dig och om du är för, mot eller vill avstå att svara på frågan. Till hjälp har du två argument, ett förargument och ett motargument.

Här kan du spela EU:s spel.

Centerpartiets EU-politik

Centerpartiets EU-politik verkar…

 • för att medmänsklighet och demokrati för Europa framåt
 • för ökade krav på medlemsländer att garantera fri- och rättigheter
 • för ett aktivt fokus på jämställdhet inom EU
 • för en friare handel och globala handelsavtal
 • för mindre regelkrångel – istället mer företagsamhet
 • för höjda klimatmål och sänkta utsläpp
 • för renare hav och mer förnybar energi i hela EU
 • för en hållbar och konkurrenskraftig jordbrukspolitik
 • för ett fördjupat försvarssamarbete och mer effektivt arbete kring säkerhet
 • för att gränsöverskridande brott kräver gränsöverskridande lösningar

Om du vill läsa mer om Centerpartiets EU-politik kan du klicka här.

Socialdemokraternas EU-politik

Med en socialdemokratisk EU-politik, vill socialdemokraterna…

 • att fler europér ska ha ett jobb att gå till
 • se ett socialt Europa där alla får ta del av tillväxt och utveckling
 • fortsätta riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster samt arbeta för att EU ska bli bäst i världen på digitalisering
 • att EU ska ta en ledarroll i världen med en ambitiös klimat- och miljöpolitik
 • upprätta en gemensam, ansvarsfull och solidarisk flykting- och migrationspolitik i EU

Om du vill läsa mer om Socialdemokraternas EU-politik kan du klicka här.

Miljöpartiets EU-politik

Miljöpartiet vill…

 • att EU ska driva en stark och ambitiös klimat- och miljöpolitik
 • se ett öppet och humant Europa där människor kan söka asyl utan risk för livet
 • att demokratin och det folkliga inflytandet i EU sträks och att lobbyismen regleras
 • ha mer miljöpolitik och således en snabbare miljöomställning.
 • stärka demokratin i EU och ge bättre möjlighet till insyn och granskning

Om du vill läsa mer om Miljöpartiets EU-politik kan du klicka här.

Moderaternas EU-politik

Moderaternas EU-politik följer nedan…

 • EU:s inre marknad behöver fullt ut förverkligas. Idag flödar varor i hög grad fritt inom EU, men det går trögare för tjänster och information
 • EU-medlemmarna måste samlas kring en gemensam syn på migrationen och hur unionens yttre gränser ska säkras. Sverige ska vara en stark röst för ett nytt gemensamt, hållbar och humant asylsystem
 • Det behövs ett större svenskt engagemang i det europeiska försvarssamarbetet och ett större svenskt ansvar för Europas säkerhet. Sverige borde fullt ut vara med och utforma det nya säkerhetssamarbetet Pesco
 • Stärk det europeiska miljö- och klimatarbetet, bland annat genom en gemensam politik för energieffektivisering och bättre handel med utsläppsrätter
 • EU:s budget måste reformeras och användas mer effektivt. Dessutom behövs bättre revision, reslutatanalyser och mer öppenhet

Om du vill läsa mer om Moderaternas EU-politik kan du klicka här.

Vänsterpartiets EU-politik

Vänsterpartiets EU-politik följer nedan…

 • Ett Europa för alla – inte bara för de rika: Europa har aldrig varit så rikt och samtidigt så ojämlikt
 • EU ska förändras- inte klimatet: Fler naturkatastrofer, torka och värmeböljor. Klimatförändringens konsekvenser hotar både människor, djur och samhällen
 • Mänskliga rättigheter och solidaritet – inte taggtråd och rasism: Vänsterpartiets Europa är ett öppet, antirasistiskt Europa. Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl
 • Vänster försvarar kvinnors rättigheter: Vi ser en oroande utveckling i Europa där demokrati, människors lika värde och kvinnors rättigheter ifrågasätts
 • Schyssta arbetsvillkor – inte lönedumpning
 • Ett demokratiskt Europa – inte styrt av lobbyister

Om du vill läsa mer om Vänsterpartiets EU-politik kan du klicka här.

Sverigedemokraternas EU-politik

Sverigedemokraternas EU-politik följer nedan…

 • Ökad respekt för medlemmarnas olikheter
 • En stärkt vetorätt
 • Reformera EU-fördraget
 • Inga fler EU-myndigheter
 • Mänskliga rättigheter
 • Kraftig minskad EU-avgift
 • Förbättrade yttre gränskontroller
 • Nej till tvingande omfördelning av migranter
 • Förstärkt gränsöverskridande arbete mot terrorism
 • Fler frihandelsavtal
 • EU ska inte lägga sig i kulturpolitiken

Om du vill läsa mer om Sverigedemokraternas EU-politik kan du klicka här.

Liberalernas EU-politik

Liberalernas EU-politik följer nedan…

 • Stoppa Swexit
 • Sverige bör införa euro som valuta 2020
 • Sverige ska gå med i bankunionen
 • Den inre marknaden ska värnas och fördjupas
 • EU:s arbete måste effektiviseras och jordbruksstödet avvecklas
 • Medlemsländerna ska respektera mänskliga rättigheter
 • Ja till EU:s sociala pelare
 • Inrätta ett Europas FBI och en europeisk åklagarmyndighet
 • Inför en europeisk koldioxidskatt

Vill du läsa mer om Liberalernas EU-politik kan du klicka här.

Kristdemokraternas EU-politik

Kristdemokraternas EU-politik följer nedan:

 • Att Sverige inom överskådlig tid fortsatt står utanför eurosamarbetet
 • Att Sverige säger nej till lag stiftning med bäring på EU:s sociala pelare
 • Att EU:s yttre gränser ska ses som gemensam angelägenhet för hela unionen
 • Att så långt som möjligt sträva efter EU-gemensamma lösningar på migrationsfrågan, där vårt gemensamma ansvar för att stå upp för människor på flykt är vägledande.
 • Intensifiera arbetet med att nå EU:s mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 49 % till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Samtidigt som Sverige går före genom att fullfölja miljöberedningens ambitioner
 • Att mänskliga- fri och rättigheter står i centrum för EU:s gemensamma utrikespolitik. Särskilt fokus ska ägnas åt religions- och trosfriheten.
 • Att Sverige spelar en konstruktiv roll i arbetet med att sluta handelsavtal mellan EU och omvärlden.
 • Nej till EU-skatt

Vill du läsa mer om Kristdemokraternas EU-politik kan du klicka här.