Europaparlamentet

I Europaparlamentet har alla EU:s medlemsländer en chans att göra sin röst hörd i frågor som berör den enskilda staten men också EU:s funktioner. För att sätta parlamentet, som system, i kontext kan man likna EU:s parlament som EU:s motsvarighet till Sveriges riksdag. Parlamentet leds, som i Sverige, av en talman och består av 751 ledamöter som är framröstade i respektive EU-lands allmänna val. Där agerar parlamentets ledamöter i grupper av ideologiskt liknande partier från EU, dessa grupper kallas partigrupper.

Europaparlamentets partigrupper

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) (EPP)

Denna partigrupp syftar till att stärka EU:s globala ledarskap, handel och EU:s höga standard för konsumenterna och miljön. Fokus ligger även på sociala aspekter, dataskydd, frihet, jämlikhet och humanitära områden.  För mer information om partigruppen kan du gå in här. De svenska Kristdemokraterna och Moderaterna sitter i denna partigrupp.

Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D)

Det progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet fokuserar på frågor som vill ha en radikal förändring i Europa. De vill att rättvisa ska vara något för alla i samhället. De fokuserar på ett mer hållbart samhälle och liv för framtida generationer. Sociala, politiska, ekonomiska och territoriella dimensioner står i fokus. Lär mer om partigruppen här. I denna partigrupp sitter de svenska Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ.

Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE)

Alliansen liberaler och demokrater för Europa fokuserar på frågor om liberala europeiska värderingar, demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, solidaritet och tolerans. För att läsa mer om partigruppen kan du läsa här.  I denna partigrupp sitter det svenska Centerpartiet och Liberalerna.

De gröna/Europeiska fria alliansen (De gröna/EFA)

Denna partigrupp anser att EU är ett gemensamt hem och en gemensam framtid. Ord som beskriver deras områden är miljöskydd, lika möjligheter, ett öppet demokratiskt Europa och social rättvisa. De kräver att EU ska fokusera på mer framtidsinriktade investeringar som kan möjliggöra arbete inom och utanför EU. Dessa aspekter ska verka på ett progressivt och hållbart sätt. För att läsa mer om detta partigrupp kan du klicka här. I denna partigrupp sitter det svenska Miljöpartiet och partiet Vändpunkt.

Europeiska konservativa och reformister (ECR)

I denna partigrupp fokuserar de på att reformera EU och dess makt över medlemsländerna. De vill öka den inre och yttre säkerheten för EU med hjälp av informationsdelande och ett samarbete mellan medlemsländerna. Deras vision kan du läsa här. De svenska Sverigedemokraterna sitter i denna partigrupp.

Europeiska enade vänstern/Nordiskt grön vänster (GUE/NGL)

Ord som definierar denna partigrupp är fred, solidaritet, social rättvisa, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. För att läsa mer om partigruppen kan du läsa här. Det svenska Vänsterpartiet sitter i denna partigrupp.

Dessa två partigrupper saknar svenska ledamöter

Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa

Sverige har ingen representant i denna grupp.

Nationernas och friheternas Europa

Sverige har ingen representant i denna grupp.