Vad kan EU göra för dig?

Som privatperson i EU kanske du tänker att det inte finns utrymme för dina åsikter, att det enda du kan göra för att få inflytande på EU är genom att rösta i Europaparlamentsvalet? Det stämmer att din enskilda röst är viktig för EU och demokratin och behövs för att valet ska återspegla medborgarnas röster. Men! Detta är absolut inte det enda sättet du kan engagera dig i EU. Du kan få råd från EU:s institutioner, skapa kontakt med och påverka EU och svenska myndigheter .

Utöver rösträtten har du rätt att

Ta del av dokument från EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet, de viktigaste dokumenten ska du även få tillgång till på ditt språk.
   Som EU-medborgare kan du även resa, arbeta eller studera i länder inom EU och du har rätt att stanna i ett EU-land i upp till 3 månader. Därefter måste du bevisa att du kan försörja dig i landet du befinner dig i. Om du åker utomlands genom Erasmus+, har du rätten att stanna så länge du studerar eller praktiserar, detta brukar kännas igen som en av EU:s grundläggande principer – den fria rörligheten. Väl ute i utlandet kan du behöva hjälp eller stöd från en ambassad, om du då inte har tillgång till en svensk ambassad har du som EU-medborgare rätt att få hjälp på en ambassad som tillhör ett annat EU-land.
   Har du frågor om pass och nationellt id-kort, mobiltelefoni inom EU, sjukdomar, djur eller annan fråga kan du få information här.

Hit vänder du dig

Ibland kan det vara svårt att veta var du ska vända dig om du har flera frågor till EU. Här får du information om du vill resa inom EU, funderar du på att studera, arbeta eller bo inom EU kan du vända dig hit. Kanske vill du starta företag eller handla inom EU? Ja, frågorna är många och svaren finns om du bara vet var du ska vända dig.
   Det kanske är så att du vill informeras om vilka EU-lagar som gäller i Sverige hos en viss myndighet, såsom skatteverket eller skolverket. Svenska myndigheter och organisationer, men även EU:s institutioner, ska kunna ge dig den information du frågar efter. De svenska myndigheterna är till och med skyldiga att inneha kunskap om nationella lagar såväl som EU-lagar och om du har frågor kring dessa kan du alltid kontakta den specifika myndigheten eller organisationen för att få svar.
   EU-kommissionen och Europaparlamentet har kontor i alla EU:s länder som du kan vända dig till. För att hitta mer information och kontaktuppgifter kan du klicka här.

Så kan du påverka

Du kanske någon gång har tänkt på om du som individ kan påverka EU och hur detta i så fall kan gå till? Det är faktiskt i en hel del frågor och institutioner där du som individ kan både påverka och medverka i. Du kan lämna förslag till och delta i EU-kommissionens möten och samråd, driva hjärtefrågor genom medborgarinitiativ, kontakta riksdagsledamöter och EU-parlamentariker och rösta i både riksdag- och EU-val.
   För att ta reda på hur du går tillväga för att föra ditt påverkansarbete kan du klicka här

Rådgivning och klagomål

Någon gång kanske du stött på missnöje över en svensk myndighet eller exempelvis har en skuld i ett annat EU-land än Sverige? Du kanske till och med är intresserad eller har ett behov av juridisk rådgivning inom nationell lagstiftning såväl som EU-lagstiftning. För att ta reda på hur du skriver ett klagomål eller får rådgivning kan du klicka här.

Läs mer om

,